Vetenskapliga rådet

Vetenskapsrådet vid Swedish Emergency Nurses Association (SENA) lyder under SENAs styrelse och ska ha en ledande roll i att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom kontextet akutsjukvård och därmed bidra till utveckling.

I Vetenskapsrådets uppdrag ingår att:

 • Identifiera forskningsområden.

 • Främja kommunikation mellan forskare inom olika områden.

 • Göra forskningsresultat tillgängliga.

 • Ge råd till forsknings frågor.

 • Sträva efter ökat nationellt och internationellt samarbete och utbyte inom forskningssamhället.

 • Främja genusperspektiv i forskningen.

 • Öka förståelsen för grundforskningens betydelse i vården.

 • Vara sakkunniga i vetenskapliga frågor eller annan fråga som behöver belysas även ur ett vetenskapligt perspektiv.

 • Granska stipendieansökningar och fördela medel bland dessa

Kontakt: Katarina.el.goransson@sll.se

Vetenskapliga rådet

Vetenskapsrådet vid Swedish Emergency Nurses Association (SENA) lyder under SENAs styrelse och ska ha en ledande roll i att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom kontextet akutsjukvård och därmed bidra till utveckling.

I Vetenskapsrådets uppdrag ingår att:

 • Identifiera forskningsområden.

 • Främja kommunikation mellan forskare inom olika områden.

 • Göra forskningsresultat tillgängliga.

 • Ge råd till forsknings frågor.

 • Sträva efter ökat nationellt och internationellt samarbete och utbyte inom forskningssamhället.

 • Främja genusperspektiv i forskningen.

 • Öka förståelsen för grundforskningens betydelse i vården.

 • Vara sakkunniga i vetenskapliga frågor eller annan fråga som behöver belysas även ur ett vetenskapligt perspektiv.

 • Granska stipendieansökningar och fördela medel bland dessa

Kontakt: Katarina.el.goransson@sll.se