Utbildningar i akutsjukvård

Här presenteras de utbildningar som ges/planeras inom intrahospitala akutsjukvård. Samtliga lärosäten som erbjuder utbildning i denna kontext har erbjudits möjlighet att inkomma med information gällande respektive utbildning. Om du saknar någon enstaka kurs/program – vänligen kontakta respektive lärosäte om detta alternativt maila: info@sena.se

Det är traditionellt ett högt sökandetryck till specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning mot akutsjukvård! Många söker till högskolan inför de kommande utbildningsstarterna. Det höga antalet sökande visar på ett stort intresse för att specialistutbilda inom akutsjukvård, förhoppningen är att man ute i verksamheterna tar till vara på det stora intresset för kompetensutveckling som detta tyder på.

Utbildningar i akutsjukvård

Här presenteras de utbildningar som ges/planeras inom intrahospitala akutsjukvård. Samtliga lärosäten som erbjuder utbildning i denna kontext har erbjudits möjlighet att inkomma med information gällande respektive utbildning. Om du saknar någon enstaka kurs/program – vänligen kontakta respektive lärosäte om detta alternativt maila: info@sena.se

Det är traditionellt ett högt sökandetryck till specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning mot akutsjukvård! Många söker till högskolan inför de kommande utbildningsstarterna. Det höga antalet sökande visar på ett stort intresse för att specialistutbilda inom akutsjukvård, förhoppningen är att man ute i verksamheterna tar till vara på det stora intresset för kompetensutveckling som detta tyder på.