År 2008 tillsatte styrelsen för Riksföreningen för Akutsjuksköterskor en arbetsgrupp för att ta fram en kompetensbeskrivning i syfte att förtydliga akutsjuksköterskans unika kompetens.

Tiderna förändras och akutsjukvården i allra högsta grad. Idag publicerar vi därför en revidering av den gamla kompetensbeskrivningen:
KOMPETENSBESKRIVNING LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA MED
SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEEXAMEN
MED INRIKTNING MOT AKUTSJUKVÅRD

Stort tack till SENAS arbetsgrupp bestående av:
Fanny Airosa, legitimerad sjuksköterska, med.dr, universitets­
sjuksköterska, omvårdnadsansvarig, Funktionsområde Akut
Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset
Henrik Andersson, legitimerad sjuksköterska, fil.dr, lektor med
inriktning mot akutsjukvård, Högskolan i Borås
Anna Ekwall, legitimerad sjuksköterska, docent i omvårdnad,
Lunds universitet, Verksamhetsområde Akutsjukvård och intern­
medicin, Skånes universitetssjukhus
Lena Berg, legitimerad sjuksköterska, omvårdnadsansvarig,
Funktionsområde Akut Solna, Karolinska Universitetssjukhuset;
doktorand vid Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet.

samt SENAs ordförande

Anders Widmark, Specialistsjuksköterska Akutsjukvård, Fil. Mag, Programledare, Högskoleadjunkt Sophiahemmet Högskola.