Styrelse

SENAS styrelse har i uppdrag att:

Verka i enlighet med Riksföreningen för akutsjuksköterskors syfte, förbereda alla ärenden till årsmöte och övriga möten, svara för riksföreningens ekonomi och utse arbetsutskott.

Styrelsen består av ordförande och fyra ledamöter samt två suppleanter. Av de fem ordinarie ledamöterna väljs ordförande, kassör, två ledamöter på två (2) år och en ledamot på ett (1) år. Två suppleanter väljs på ett (1) år vardera. Styrelsen skall sammanträda minst två gånger om året. Styrelsen är beslutsmässig då dess medlemmar har blivit kallade och minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

Styrelse

År

Namn

Period

Position

Stad

Ordförande

2 år

Anders Widmark

2019-2020

Omval

Stockholm

Ord ledamot/Kassör

2 år

Lina Holmberg

2018–2019

Sittande

Karlskrona

Ord ledamot/Sekreterare

2 år

Daniel Gustafson

2019-2020

Nyval

Örebro

Ord ledamot

2 år

Maria Carlsson

2018–2019

Sittande

Stockholm

Ord ledamot

1 år

Linda Brorsson

2019

Omval

Kristianstad

Suppleant/Information

1 år

Kristian Skillborg

2019

Omval

Kristianstad

Suppleant

1 år

Angelica Novak

2019

Omval

Stockholm

Styrelse

SENAS styrelse har i uppdrag att:

Verka i enlighet med Riksföreningen för akutsjuksköterskors syfte, förbereda alla ärenden till årsmöte och övriga möten, svara för riksföreningens ekonomi och utse arbetsutskott.

Styrelsen består av ordförande och fyra ledamöter samt två suppleanter. Av de fem ordinarie ledamöterna väljs ordförande, kassör, två ledamöter på två (2) år och en ledamot på ett (1) år. Två suppleanter väljs på ett (1) år vardera. Styrelsen skall sammanträda minst två gånger om året. Styrelsen är beslutsmässig då dess medlemmar har blivit kallade och minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

Styrelse

År

Namn

Period

Position

Stad

Ordförande

2 år

Anders Widmark

2019-2020

Omval

Stockholm

Ord ledamot/Kassör

2 år

Lina Holmberg

2018–2019

Sittande

Karlskrona

Ord ledamot/Sekreterare

2 år

Daniel Gustafson

2019-2020

Nyval

Örebro

Ord ledamot

2 år

Maria Carlsson

2018–2019

Sittande

Stockholm

Ord ledamot

1 år

Linda Brorsson

2019

Omval

Kristianstad

Suppleant/Information

1 år

Kristian Skillborg

2019

Omval

Kristianstad

Suppleant

1 år

Angelica Novak

2019

Omval

Stockholm

Övriga funktioner

Följande funktioner finns representerade i SENA:

Revisor 

1 år

Emelie Lemessova

2019

Omval

Nyköping

Revisor suppleant

1 år

Lena Berg

2019

Omval

Nyval

Valberedning ordförande

1 år

Ebba Wijkmark

2019

Nyval

Stockholm

Valberedning

1 år

2019

Nyval

Övriga funktioner

Följande funktioner finns representerade i SENA:

Revisor 

1 år

Emelie Lemessova

2019

Omval

Nyköping

Revisor suppleant

1 år

Lena Berg

2019

Omval

Nyval

Valberedning ordförande

1 år

Ebba Wijkmark

2019

Nyval

Stockholm

Valberedning

1 år

2019

Nyval