Styrelse

SENAS styrelse har i uppdrag att:

Verka i enlighet med Riksföreningen för akutsjuksköterskors syfte, förbereda alla ärenden till årsmöte och övriga möten, svara för riksföreningens ekonomi och utse arbetsutskott.

Styrelsen består av ordförande och fyra ledamöter samt två suppleanter. Av de fem ordinarie ledamöterna väljs ordförande, kassör, två ledamöter på två (2) år och en ledamot på ett (1) år. Två suppleanter väljs på ett (1) år vardera. Styrelsen skall sammanträda minst två gånger om året. Styrelsen är beslutsmässig då dess medlemmar har blivit kallade och minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

Styrelse

År

Namn

Period

Position

Stad

Ordförande

2 år

Anders Widmark

2020-2021

Omval till 2021

Stockholm

Ord ledamot/Kassör

2 år

Lina Holmberg

2020-2021

Sittande

Karlskrona

Ord ledamot

2 år

Kristian Skillborg

2020-2021

Sittande

Kristianstad

Ord ledamot

2 år

Lisette Fredriksson

2020-2022

Nyval

Stockholm

Ord ledamot

1 år

Linda Fantenberg

2021

Omval

Stockholm

Suppleant

1 år

Annika Aregger Lundh

2021

Omval

Kristianstad

Suppleant

1 år

Victoria Strand

2021

Nyval

Luleå

Styrelse

SENAS styrelse har i uppdrag att:

Verka i enlighet med Riksföreningen för akutsjuksköterskors syfte, förbereda alla ärenden till årsmöte och övriga möten, svara för riksföreningens ekonomi och utse arbetsutskott.

Styrelsen består av ordförande och fyra ledamöter samt två suppleanter. Av de fem ordinarie ledamöterna väljs ordförande, kassör, två ledamöter på två (2) år och en ledamot på ett (1) år. Två suppleanter väljs på ett (1) år vardera. Styrelsen skall sammanträda minst två gånger om året. Styrelsen är beslutsmässig då dess medlemmar har blivit kallade och minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

Styrelse

År

Namn

Period

Position

Stad

Ordförande

2 år

Anders Widmark

2020-2021

Omval till 2021

Stockholm

Ord ledamot/Kassör

2 år

Lina Holmberg

2020-2021

Sittande

Karlskrona

Ord ledamot

2 år

Kristian Skillborg

2020-2021

Sittande

Kristianstad

Ord ledamot

2 år

Lisette Fredriksson

2020-2022

Nyval

Stockholm

Ord ledamot

1 år

Linda Fantenberg

2021

Omval

Stockholm

Suppleant

1 år

Annika Aregger Lundh

2021

Omval

Kristianstad

Suppleant

1 år

Victoria Strand

2021

Nyval

Luleå

Övriga funktioner

Följande funktioner finns representerade i SENA:

Revisor 

1 år

Emelie Lemessova

2021

Omval

Nyköping

Revisor suppleant

Vakant

Valberedning ordförande

1 år

Annika Hemström

2021

Nyval

Uppsala

Valberedning

1 år

Vakant

Övriga funktioner

Följande funktioner finns representerade i SENA:

Revisor 

1 år

Emelie Lemessova

2021

Omval

Nyköping

Revisor suppleant

Vakant

Valberedning ordförande

1 år

Annika Hemström

2021

Nyval

Uppsala

Valberedning

1 år

Vakant