Styrelse

SENAS styrelse har i uppdrag att:

Verka i enlighet med Riksföreningen för akutsjuksköterskors syfte, förbereda alla ärenden till årsmöte och övriga möten, svara för riksföreningens ekonomi och utse arbetsutskott.

Styrelsen består av ordförande och fyra ledamöter samt två suppleanter. Av de fem ordinarie ledamöterna väljs ordförande, kassör, två ledamöter på två (2) år och en ledamot på ett (1) år. Två suppleanter väljs på ett (1) år vardera. Styrelsen skall sammanträda minst två gånger om året. Styrelsen är beslutsmässig då dess medlemmar har blivit kallade och minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

Styrelse

År

Namn

Period

Position

Stad

Ordförande

2 år

Anders Widmark

2019-2020

Sittande

Stockholm

Ord ledamot/Kassör

2 år

Lina Holmberg

2020-2021

Omval

Karlskrona

Ord ledamot/Sekreterare

2 år

Kristian Skillborg

2020-2021

Omval

Kristianstad

Ord ledamot

2 år

Daniel Gustafson

2019-2020

Sittande

Örebro

Ord ledamot

1 år

Linda Fantenberg

2020

Nyval

Stockholm

Suppleant

1 år

Annika Aregger Lundh

2020

Nyval

Kristianstad

Suppleant

1 år

Angelica Novak

2020

Omval

Stockholm

Styrelse

SENAS styrelse har i uppdrag att:

Verka i enlighet med Riksföreningen för akutsjuksköterskors syfte, förbereda alla ärenden till årsmöte och övriga möten, svara för riksföreningens ekonomi och utse arbetsutskott.

Styrelsen består av ordförande och fyra ledamöter samt två suppleanter. Av de fem ordinarie ledamöterna väljs ordförande, kassör, två ledamöter på två (2) år och en ledamot på ett (1) år. Två suppleanter väljs på ett (1) år vardera. Styrelsen skall sammanträda minst två gånger om året. Styrelsen är beslutsmässig då dess medlemmar har blivit kallade och minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

Styrelse

År

Namn

Period

Position

Stad

Ordförande

2 år

Anders Widmark

2019-2020

Sittande

Stockholm

Ord ledamot/Kassör

2 år

Lina Holmberg

2020-2021

Omval

Karlskrona

Ord ledamot/Sekreterare

2 år

Kristian Skillborg

2020-2021

Omval

Kristianstad

Ord ledamot

2 år

Daniel Gustafson

2019-2020

Sittande

Örebro

Ord ledamot

1 år

Linda Fantenberg

2020

Nyval

Stockholm

Suppleant

1 år

Annika Aregger Lundh

2020

Nyval

Kristianstad

Suppleant

1 år

Angelica Novak

2020

Omval

Stockholm

Övriga funktioner

Följande funktioner finns representerade i SENA:

Revisor 

1 år

Emelie Lemessova

2020

Omval

Nyköping

Revisor suppleant

1 år

Lisette Fredriksson

2020

Nyval

Stockholm

Valberedning ordförande

1 år

Linda Brorsson

2020

Nyval

Kristianstad

Valberedning

1 år

Jakob Lederman

2020

Nyval

Stockholm

Övriga funktioner

Följande funktioner finns representerade i SENA:

Revisor 

1 år

Emelie Lemessova

2020

Omval

Nyköping

Revisor suppleant

1 år

Lisette Fredriksson

2020

Nyval

Stockholm

Valberedning ordförande

1 år

Linda Brorsson

2020

Nyval

Kristianstad

Valberedning

1 år

Jakob Lederman

2020

Nyval

Stockholm