Specialistsjuksköterskeutbildning

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning akutsjukvård vid Högskolan i Borås

Är du sjuksköterska och vill specialisera dig inom akutsjukvård? Då är detta utbildningen för dig. Som akutsjuksköterska möter du patienter i en mängd olika situationer. Du har en central roll i bedömningen av patienten och du fattar beslut om vilken vård och omvårdnad patienten ska få. Arbetet är utmanande, ofta i högt tempo, i en komplex verksamhet med stora möjligheter till ständig utveckling.

https://www.hb.se/Utbildning/Program-och-kurser/Program-HT-2020/Specialistsjukskoterskeutbildning-med-inriktning-mot-akutsjukvard/

Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård på Örebro Universitet

Vill du bidra till att utveckla och påverka framtidens akutsjukvård? Då ska du läsa Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård på Örebro Universitet! Programmet har genomgått en omfattande revidering och från och med höstterminen 2020 har utbildningen ett nytt upplägg. Utbildningen ges på halv studietakt och ger dig fördjupade kunskaper inom medicin och omvårdnadsvetenskap samt organisation och ledarskap för att du ska kunna erbjuda en trygg och professionell omvårdnad vid de komplexa vårdsituationer som uppkommer i akutsjukvården.

Anmälan öppnar 2020-02-17 för Höstterminen 2020. Välkommen med din ansökan!

https://www.oru.se/utbildning/program/specialistsjukskoterskeprogrammet–akutsjukvard-halvfart/

 

Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård vid  Mälardalens högskola och Akademin för hälsa vård & välfärd

Framtidens akutsjukvård behöver specialistsjuksköterskor inom akutsjuksköterskor detta för att kunna garantera en trygg och säker vård. Av den anledningen fokuserar Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård vid  Mälardalens högskola på att ge sjuksköterskor kunskap för att medicinskt och omvårdnadsmässigt kunna arbeta i komplexa akuta situationer utifrån ett evidensbaserat och patientsäkert förhållningssätt. Lärandemålen i de ingående kurserna är formulerade utifrån de höga krav som ställs på sjuksköterskor inom akutsjukvård idag och i framtiden

 Programmet bedrivs på halvfart och bygger på ett flexibelt lärande vilket innebär att undervisningen tar hänsyn till studenternas individuella förutsättningar. Utbildningen är uppbyggd utifrån en distansbaserat lärande där kommunikationen med kursledare, lärare och kurskamraterna sker digitalt. Ingen undervisning sker campusbaserat.
Anmälan till Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård vid  Mälardalens högskola öppnar 2020-02-17

 För vidare information vänligen följ nedanstående länk:

https://www.mdh.se/utbildning/program/specialistsjukskoterskeutbildning-med-inriktning-akutsjukvard

 

 Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård på Linnéuniversitetet.

Välkomna att söka till specialistutbildningen i akutsjukvård på Linnéuniversitetet. Utbildningen startar under höstterminen och innefattar helttidsstuder (100 %) under ett år. Vi har en distansbaserad utbildning som innebär studier via en nätbaserad läroplattform samt fysiska träffar vid ca 2-3 tillfällen per 7,5 hp kurs. Genom lärplattformen ges bland annat föreläsningar och nätbaserade seminarium. De fysiska träffarna innehåller bland annat föreläsningar, scenarioövningar och examinationer. Genom utbildningen träffar ni sjuksköterskor som är intresserad av akutsjukvård ifrån hela Sverige.

 Här finns en länk till specialistutbildningen i akutsjukvård på Linnéuniversitetet:

https://lnu.se/program/specialistsjukskoterskeprogram-inriktning-akutsjukvard/distans-ht/

Specialistsjuksköterskeutbildning

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning akutsjukvård vid Högskolan i Borås

Är du sjuksköterska och vill specialisera dig inom akutsjukvård? Då är detta utbildningen för dig. Som akutsjuksköterska möter du patienter i en mängd olika situationer. Du har en central roll i bedömningen av patienten och du fattar beslut om vilken vård och omvårdnad patienten ska få. Arbetet är utmanande, ofta i högt tempo, i en komplex verksamhet med stora möjligheter till ständig utveckling.

https://www.hb.se/Utbildning/Program-och-kurser/Program-HT-2020/Specialistsjukskoterskeutbildning-med-inriktning-mot-akutsjukvard/

Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård på Örebro Universitet

Vill du bidra till att utveckla och påverka framtidens akutsjukvård? Då ska du läsa Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård på Örebro Universitet! Programmet har genomgått en omfattande revidering och från och med höstterminen 2020 har utbildningen ett nytt upplägg. Utbildningen ges på halv studietakt och ger dig fördjupade kunskaper inom medicin och omvårdnadsvetenskap samt organisation och ledarskap för att du ska kunna erbjuda en trygg och professionell omvårdnad vid de komplexa vårdsituationer som uppkommer i akutsjukvården.

Anmälan öppnar 2020-02-17 för Höstterminen 2020. Välkommen med din ansökan!

https://www.oru.se/utbildning/program/specialistsjukskoterskeprogrammet–akutsjukvard-halvfart/

 

Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård vid  Mälardalens högskola och Akademin för hälsa vård & välfärd

Framtidens akutsjukvård behöver specialistsjuksköterskor inom akutsjuksköterskor detta för att kunna garantera en trygg och säker vård. Av den anledningen fokuserar Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård vid  Mälardalens högskola på att ge sjuksköterskor kunskap för att medicinskt och omvårdnadsmässigt kunna arbeta i komplexa akuta situationer utifrån ett evidensbaserat och patientsäkert förhållningssätt. Lärandemålen i de ingående kurserna är formulerade utifrån de höga krav som ställs på sjuksköterskor inom akutsjukvård idag och i framtiden

 Programmet bedrivs på halvfart och bygger på ett flexibelt lärande vilket innebär att undervisningen tar hänsyn till studenternas individuella förutsättningar. Utbildningen är uppbyggd utifrån en distansbaserat lärande där kommunikationen med kursledare, lärare och kurskamraterna sker digitalt. Ingen undervisning sker campusbaserat.
Anmälan till Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård vid  Mälardalens högskola öppnar 2020-02-17

 För vidare information vänligen följ nedanstående länk:

https://www.mdh.se/utbildning/program/specialistsjukskoterskeutbildning-med-inriktning-akutsjukvard

 

 Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård på Linnéuniversitetet.

Välkomna att söka till specialistutbildningen i akutsjukvård på Linnéuniversitetet. Utbildningen startar under höstterminen och innefattar helttidsstuder (100 %) under ett år. Vi har en distansbaserad utbildning som innebär studier via en nätbaserad läroplattform samt fysiska träffar vid ca 2-3 tillfällen per 7,5 hp kurs. Genom lärplattformen ges bland annat föreläsningar och nätbaserade seminarium. De fysiska träffarna innehåller bland annat föreläsningar, scenarioövningar och examinationer. Genom utbildningen träffar ni sjuksköterskor som är intresserad av akutsjukvård ifrån hela Sverige.

 Här finns en länk till specialistutbildningen i akutsjukvård på Linnéuniversitetet:

https://lnu.se/program/specialistsjukskoterskeprogram-inriktning-akutsjukvard/distans-ht/