Specialistsjuksköterskeutbildning

 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot akutsjukvård inom Uppsala universitet.

Att bedöma symptom kräver erfarenhet och kompetens. På landets akutmottagningar möter du som personal patienter med fler slutdiagnoser än någon annan verksamhet inom sjukvården. Specialistkunskap och kompetens inom omvårdnad leder till säker vård av hög kvalitet.

Utbildningen utvecklar dina färdigheter som sjuksköterska inom akutsjukvården med särskild inriktning mot akutmottagningsverksamhet. Vårt fokus är att stödja och guida dig så att du fullföljer dina studier och blir en kompetent specialistsjuksköterska. Programmet bedrivs på halvfart och utbildningen har campusinslag för att du ska ha möjlighet att diskutera och reflektera i direkt kontakt med andra studenter, lärare och föreläsare. Vi som ansvarar och undervisar i utbildningen har forskningsförankring i akutsjukvård samt är kliniskt verksamma.

Anmälan till Uppsala universitet och Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot akutsjukvård är öppen till och med 2020-03-16

https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pInr=SAKU&pKod=MSJ2Y

 

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning akutsjukvård, Sophiahemmet högskola

Specialistsjuksköterskan med inriktning akutsjukvård arbetar med och kring patienter som drabbats av olycksfall, akuta sjukdomstillstånd eller plötslig ohälsa. Akutsjukvården är mångfasetterad och för att kunna erbjuda ett professionellt och tryggt omhändertagande behövs specialistsjuksköterskor med förmåga att bedöma, analysera, hantera och värdera de komplexa och varierande situationer som kan uppstå.

Utbildningen ger verktyg och fördjupar kunskaperna inom specifik akut omvårdnad och medicinsk vetenskap som kan tillämpas i den kliniska vardagen på exempelvis en akutmottagning eller akutvårdsavdelning. Målen för utbildningen är formulerade utifrån de höga krav som ställs på specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård idag och i framtiden och studenterna examineras på avancerad nivå.

https://www.shh.se/sv/utbildningar/avancerad-niva/specialistsjukskoterskeprogrammet-inriktning-akutsjukvard-2/

 

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning akutsjukvård vid Högskolan i Borås

Är du sjuksköterska och vill specialisera dig inom akutsjukvård? Då är detta utbildningen för dig. Som akutsjuksköterska möter du patienter i en mängd olika situationer. Du har en central roll i bedömningen av patienten och du fattar beslut om vilken vård och omvårdnad patienten ska få. Arbetet är utmanande, ofta i högt tempo, i en komplex verksamhet med stora möjligheter till ständig utveckling.

https://www.hb.se/Utbildning/Program-och-kurser/Program-HT-2020/Specialistsjukskoterskeutbildning-med-inriktning-mot-akutsjukvard/

 

Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård på Örebro Universitet

Vill du bidra till att utveckla och påverka framtidens akutsjukvård? Då ska du läsa Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård på Örebro Universitet! Programmet har genomgått en omfattande revidering och från och med höstterminen 2020 har utbildningen ett nytt upplägg. Utbildningen ges på halv studietakt och ger dig fördjupade kunskaper inom medicin och omvårdnadsvetenskap samt organisation och ledarskap för att du ska kunna erbjuda en trygg och professionell omvårdnad vid de komplexa vårdsituationer som uppkommer i akutsjukvården.

Anmälan öppnar 2020-02-17 för Höstterminen 2020. Välkommen med din ansökan!

https://www.oru.se/utbildning/program/specialistsjukskoterskeprogrammet–akutsjukvard-halvfart/

 

 

Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård vid  Mälardalens högskola och Akademin för hälsa vård & välfärd

Framtidens akutsjukvård behöver specialistsjuksköterskor inom akutsjuksköterskor detta för att kunna garantera en trygg och säker vård. Av den anledningen fokuserar Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård vid  Mälardalens högskola på att ge sjuksköterskor kunskap för att medicinskt och omvårdnadsmässigt kunna arbeta i komplexa akuta situationer utifrån ett evidensbaserat och patientsäkert förhållningssätt. Lärandemålen i de ingående kurserna är formulerade utifrån de höga krav som ställs på sjuksköterskor inom akutsjukvård idag och i framtiden

 Programmet bedrivs på halvfart och bygger på ett flexibelt lärande vilket innebär att undervisningen tar hänsyn till studenternas individuella förutsättningar. Utbildningen är uppbyggd utifrån en distansbaserat lärande där kommunikationen med kursledare, lärare och kurskamraterna sker digitalt. Ingen undervisning sker campusbaserat.
Anmälan till Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård vid  Mälardalens högskola öppnar 2020-02-17

 För vidare information vänligen följ nedanstående länk:

https://www.mdh.se/utbildning/program/specialistsjukskoterskeutbildning-med-inriktning-akutsjukvard

 

 Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård på Linnéuniversitetet.

Välkomna att söka till specialistutbildningen i akutsjukvård på Linnéuniversitetet. Utbildningen startar under höstterminen och innefattar helttidsstuder (100 %) under ett år. Vi har en distansbaserad utbildning som innebär studier via en nätbaserad läroplattform samt fysiska träffar vid ca 2-3 tillfällen per 7,5 hp kurs. Genom lärplattformen ges bland annat föreläsningar och nätbaserade seminarium. De fysiska träffarna innehåller bland annat föreläsningar, scenarioövningar och examinationer. Genom utbildningen träffar ni sjuksköterskor som är intresserad av akutsjukvård ifrån hela Sverige.

 Här finns en länk till specialistutbildningen i akutsjukvård på Linnéuniversitetet:

https://lnu.se/program/specialistsjukskoterskeprogram-inriktning-akutsjukvard/distans-ht/

Specialistsjuksköterskeutbildning

 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot akutsjukvård inom Uppsala universitet.

Att bedöma symptom kräver erfarenhet och kompetens. På landets akutmottagningar möter du som personal patienter med fler slutdiagnoser än någon annan verksamhet inom sjukvården. Specialistkunskap och kompetens inom omvårdnad leder till säker vård av hög kvalitet.

Utbildningen utvecklar dina färdigheter som sjuksköterska inom akutsjukvården med särskild inriktning mot akutmottagningsverksamhet. Vårt fokus är att stödja och guida dig så att du fullföljer dina studier och blir en kompetent specialistsjuksköterska. Programmet bedrivs på halvfart och utbildningen har campusinslag för att du ska ha möjlighet att diskutera och reflektera i direkt kontakt med andra studenter, lärare och föreläsare. Vi som ansvarar och undervisar i utbildningen har forskningsförankring i akutsjukvård samt är kliniskt verksamma.

Anmälan till Uppsala universitet och Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot akutsjukvård är öppen till och med 2020-03-16

 

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning akutsjukvård, Sophiahemmet högskola

Specialistsjuksköterskan med inriktning akutsjukvård arbetar med och kring patienter som drabbats av olycksfall, akuta sjukdomstillstånd eller plötslig ohälsa. Akutsjukvården är mångfasetterad och för att kunna erbjuda ett professionellt och tryggt omhändertagande behövs specialistsjuksköterskor med förmåga att bedöma, analysera, hantera och värdera de komplexa och varierande situationer som kan uppstå.

Utbildningen ger verktyg och fördjupar kunskaperna inom specifik akut omvårdnad och medicinsk vetenskap som kan tillämpas i den kliniska vardagen på exempelvis en akutmottagning eller akutvårdsavdelning. Målen för utbildningen är formulerade utifrån de höga krav som ställs på specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård idag och i framtiden och studenterna examineras på avancerad nivå.

https://www.shh.se/sv/utbildningar/avancerad-niva/specialistsjukskoterskeprogrammet-inriktning-akutsjukvard-2/

 

https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pInr=SAKU&pKod=MSJ2Y

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning akutsjukvård vid Högskolan i Borås

Är du sjuksköterska och vill specialisera dig inom akutsjukvård? Då är detta utbildningen för dig. Som akutsjuksköterska möter du patienter i en mängd olika situationer. Du har en central roll i bedömningen av patienten och du fattar beslut om vilken vård och omvårdnad patienten ska få. Arbetet är utmanande, ofta i högt tempo, i en komplex verksamhet med stora möjligheter till ständig utveckling.

https://www.hb.se/Utbildning/Program-och-kurser/Program-HT-2020/Specialistsjukskoterskeutbildning-med-inriktning-mot-akutsjukvard/

Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård på Örebro Universitet

Vill du bidra till att utveckla och påverka framtidens akutsjukvård? Då ska du läsa Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård på Örebro Universitet! Programmet har genomgått en omfattande revidering och från och med höstterminen 2020 har utbildningen ett nytt upplägg. Utbildningen ges på halv studietakt och ger dig fördjupade kunskaper inom medicin och omvårdnadsvetenskap samt organisation och ledarskap för att du ska kunna erbjuda en trygg och professionell omvårdnad vid de komplexa vårdsituationer som uppkommer i akutsjukvården.

Anmälan öppnar 2020-02-17 för Höstterminen 2020. Välkommen med din ansökan!

https://www.oru.se/utbildning/program/specialistsjukskoterskeprogrammet–akutsjukvard-halvfart/

 

Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård vid  Mälardalens högskola och Akademin för hälsa vård & välfärd

Framtidens akutsjukvård behöver specialistsjuksköterskor inom akutsjuksköterskor detta för att kunna garantera en trygg och säker vård. Av den anledningen fokuserar Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård vid  Mälardalens högskola på att ge sjuksköterskor kunskap för att medicinskt och omvårdnadsmässigt kunna arbeta i komplexa akuta situationer utifrån ett evidensbaserat och patientsäkert förhållningssätt. Lärandemålen i de ingående kurserna är formulerade utifrån de höga krav som ställs på sjuksköterskor inom akutsjukvård idag och i framtiden

 Programmet bedrivs på halvfart och bygger på ett flexibelt lärande vilket innebär att undervisningen tar hänsyn till studenternas individuella förutsättningar. Utbildningen är uppbyggd utifrån en distansbaserat lärande där kommunikationen med kursledare, lärare och kurskamraterna sker digitalt. Ingen undervisning sker campusbaserat.
Anmälan till Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård vid  Mälardalens högskola öppnar 2020-02-17

 För vidare information vänligen följ nedanstående länk:

https://www.mdh.se/utbildning/program/specialistsjukskoterskeutbildning-med-inriktning-akutsjukvard

 

 Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård på Linnéuniversitetet.

Välkomna att söka till specialistutbildningen i akutsjukvård på Linnéuniversitetet. Utbildningen startar under höstterminen och innefattar helttidsstuder (100 %) under ett år. Vi har en distansbaserad utbildning som innebär studier via en nätbaserad läroplattform samt fysiska träffar vid ca 2-3 tillfällen per 7,5 hp kurs. Genom lärplattformen ges bland annat föreläsningar och nätbaserade seminarium. De fysiska träffarna innehåller bland annat föreläsningar, scenarioövningar och examinationer. Genom utbildningen träffar ni sjuksköterskor som är intresserad av akutsjukvård ifrån hela Sverige.

 Här finns en länk till specialistutbildningen i akutsjukvård på Linnéuniversitetet:

https://lnu.se/program/specialistsjukskoterskeprogram-inriktning-akutsjukvard/distans-ht/