SENA stipendium

Stipendium till vetenskaplig forskning med anknytning till omvårdnad inom akutsjukvård.

Vetenskapligt stipendium

Utlysning av Vetenskapligt stipendium 2020

SENA vill bidra till omvårdnad inom akutsjukvård av högsta kvalitet och som gagnar både patienterna och deras närstående. Därför utlyser SENA ett vetenskapligt stipendium för dig som är medlem och bedriver forskning. Stipendiebeloppet är på 30 000 kr. Beloppet kan fördelas på fler stipendiater.

Sista ansökningsdag är: 14 juni 2020, besked lämnas 28 juni 2020.

Observera att ofullständiga ansökningar eller ansökningar inkomna efter sista datum för ansökan beaktas inte.

Stipendiet ska utnyttjas innevarande år. Fullständig ansökan skickas med e-post till Vetenskapliga rådets Ordförande Katarina Göransson: katarina.el.goransson@sll.se

Relaterad information

SENA stipendium

Stipendium till vetenskaplig forskning med anknytning till omvårdnad inom akutsjukvård.

Vetenskapligt stipendium

Utlysning av Vetenskapligt stipendium 2020

SENA vill bidra till omvårdnad inom akutsjukvård av högsta kvalitet och som gagnar både patienterna och deras närstående. Därför utlyser SENA ett vetenskapligt stipendium för dig som är medlem och bedriver forskning. Stipendiebeloppet är på 30 000 kr. Beloppet kan fördelas på fler stipendiater.

Sista ansökningsdag är: 14 juni 2020, besked lämnas 28 juni 2020.

Observera att ofullständiga ansökningar eller ansökningar inkomna efter sista datum för ansökan beaktas inte.

Stipendiet ska utnyttjas innevarande år. Fullständig ansökan skickas med e-post till Vetenskapliga rådets Ordförande Katarina Göransson: katarina.el.goransson@sll.se

Relaterad information