SENA stipendium

Stipendium till vetenskaplig forskning med anknytning till omvårdnad inom akutsjukvård.

Vetenskapligt stipendium

SENA vill bidra till att uppmuntra omvårdnad inom akutsjukvård av högsta kvalitet och som gagnar både patienterna och deras närstående. Därför utlyser SENA för första gången ett vetenskapligt stipendium för dig som är medlem och bedriver forskning. Stipendiebeloppet är på om 30 000 kr. Beloppet kan fördelas på fler stipendier.

Sista ansökningsdag är: 1 november 2019, besked lämnas 17 november 2019.

Observera att ofullständiga ansökningar eller ansökningar inkomna efter sista datum för ansökan beaktas inte.

Stipendiet ska utnyttjas senast efterföljande år. Fullständig ansökan skickas med e-post till Vetenskapliga rådets Ordförande Katarina Göransson: katarina.el.goransson@sll.se

Relaterad information

SENA stipendium

Stipendium till vetenskaplig forskning med anknytning till omvårdnad inom akutsjukvård.

Vetenskapligt stipendium

SENA vill bidra till att uppmuntra omvårdnad inom akutsjukvård av högsta kvalitet och som gagnar både patienterna och deras närstående. Därför utlyser SENA för första gången ett vetenskapligt stipendium för dig som är medlem och bedriver forskning. Stipendiebeloppet är på om 30 000 kr. Beloppet kan fördelas på fler stipendier.

Sista ansökningsdag är: 1 november 2019, besked lämnas 17 november 2019.

Observera att ofullständiga ansökningar eller ansökningar inkomna efter sista datum för ansökan beaktas inte.

Stipendiet ska utnyttjas senast efterföljande år. Fullständig ansökan skickas med e-post till Vetenskapliga rådets Ordförande Katarina Göransson: katarina.el.goransson@sll.se

Relaterad information