Är du intresserad av att granska, påverka och förbättra suicidpreventionen i Sverige finns nu möjlighet delta som SENA:s representant under våren 2020.