SENA vill bidra till att uppmuntra omvårdnad inom akutsjukvård av högsta kvalitet och som gagnar både patienterna och deras närstående. Därför utlyser SENA för första gången ett vetenskapligt stipendium för dig som är medlem och bedriver forskning. Stipendiebeloppet är på om 30 000 kr. Beloppet kan fördelas på fler stipendier.

Sista ansökningsdag är: 12 november 2018, besked lämnas 3 december 2018. Stipendiet ska utnyttjas senast efterföljande år. Fullständig ansökan skickas med e-post till Vetenskapliga rådets Ordförande Katarina Göransson: katarina.el.goransson@sll.se

Observera att ofullständiga ansökningar eller ansökningar inkomna efter sista datum för ansökan beaktas inte.

Härefter kommer stipendium att utlysas en gång per termin. Se hemsidan för information gällande aktuell datum för utlysning.

Relaterad information