SENA vill bidra till att uppmuntra omvårdnad inom akutsjukvård av högsta kvalitet och som gagnar både patienterna och deras närstående. Därför utlyser SENA ett vetenskapligt stipendium för dig som är medlem och bedriver forskning. Stipendiebeloppet är på om 30 000 kr. Beloppet kan fördelas på fler stipendier.

Sista ansökningsdag är: 14 juni 2020, besked lämnas 28 juni 2020. Stipendiet ska utnyttjas innevarande år. Fullständig ansökan skickas med e-post till Vetenskapliga rådets Ordförande Katarina Göransson: katarina.el.goransson@sll.se

Observera att ofullständiga ansökningar eller ansökningar inkomna efter sista datum för ansökan beaktas inte.

Relaterad information