Nätverket gällande Specialistsjuksköterskans funktion på akutmottagning

Nätverket gällande Specialistsjuksköterskans funktion på akutmottagning skapar dialog gällande Akutsjuksköterskans arbetsuppgifter, kompetensutveckling samt karriärvägar. Nationell samverkan är en förutsättning för etablering av en standard för avancerad nivå inom den intrahospitala akutsjukvården.

Nätverket riktar sig till chefssjuksköterskor, vårdenhetschefer, utbildningsansvariga eller personer med liknande ansvar som arbetar med utvecklingen av rollen för specialistsjuksköterskan i akutsjukvård.

Relaterad information

Exempel på frågeställningar som nätverket arbetar med:

Olika regioners/sjukhus karriärvägar, kompetensstegar, utvecklingsmöjligheter, dedikerade arbetsuppgifter mm för specialistutbildade akutsjuksköterskor, dvs. på vilka sätt arbetar vi för att tillvarata specialistsjuksköterskans kompetens.

Nätverket gällande Specialist
sjuksköterskans funktion på akutmottagning

Nätverket gällande Specialistsjuksköterskans funktion på akutmottagning skapar dialog gällande Akutsjuksköterskans arbetsuppgifter, kompetensutveckling samt karriärvägar. Nationell samverkan är en förutsättning för etablering av en standard för avancerad nivå inom den intrahospitala akutsjukvården.

Nätverket riktar sig till chefssjuksköterskor, vårdenhetschefer,
utbildningsansvariga eller personer med liknande ansvar som arbetar med utvecklingen av rollen för specialistsjuksköterskan i akutsjukvård.

Relaterad information

Exempel på frågeställningar som nätverket arbetar med:

Olika regioners/sjukhus karriärvägar, kompetensstegar, utvecklingsmöjligheter, dedikerade arbetsuppgifter mm för specialistutbildade akutsjuksköterskor, dvs. på vilka sätt arbetar vi för att tillvarata specialistsjuksköterskans kompetens.

LÖF – Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag

SENA samarbetar med LÖF i deras patientsäkerhetsprojekt och är representerade i styrgrupperna för följande områden. Vi skickar även granskare till de olika projekten. Tag kontakt med SENA om du är intresserad av att vara med som granskare.

Säker Traumavård, https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/saker-traumavard/

Säker Suicidprevention, https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/saker-suicidprevention/

Säker Sepsisvård, https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/saker-sepsisvard/

LÖF – Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag

SENA samarbetar med LÖF i deras patientsäkerhetsprojekt och är representerade i styrgrupperna för följande områden. Vi skickar även granskare till de olika projekten. Tag kontakt med SENA om du är intresserad av att vara med som granskare.

Säker Traumavård, https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/saker-traumavard/

Säker Suicidprevention, https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/saker-suicidprevention/

Säker Sepsisvård, https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/saker-sepsisvard/

EUSEN

SENA ingår i det europeiska nätverket EUSEN

SENA är medlem i EUSEN (European Society of Emergency Nurses) – det europeiska nätverket för sjuksköterskor inom akutsjukvård.

EUSEN grundades den 28 October 2011 med det primära syftet att främja akutsjuksköterskans roll och betydelse i den moderna intrahospitala akutsjukvården samt skapa en europeisk plattform för utbytande av information och kunskap mellan  akutsjuksköterskor.

EUSEN

SENA ingår i det europeiska nätverket EUSEN

SENA är medlem i EUSEN (European Society of Emergency Nurses) – det europeiska nätverket för sjuksköterskor inom akutsjukvård.

EUSEN grundades den 28 October 2011 med det primära syftet att främja akutsjuksköterskans roll och betydelse i den moderna intrahospitala akutsjukvården samt skapa en europeisk plattform för utbytande av information och kunskap mellan  akutsjuksköterskor.