Masterutbildningar inom akutsjukvård

Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård vid Högskolan i Borås

Är du specialistsjuksköterska inom akutsjukvård alternativt har en magisterexamen i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård? Masterprogrammet ger dig fördjupade kunskaper exempelvis inom patientsäkerhet, teamsamverkan, vårdutveckling, patientbedömningar och hur du agerar vid kris och katastrofer.

https://www.hb.se/Utbildning/Program-och-kurser/Program-HT-2020/Masterprogram-i-vardvetenskap-med-inriktning-mot-prehospital-och-intrahospital-akutsjukvard/

Masterutbildningar inom akutsjukvård

Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård vid Högskolan i Borås

Är du specialistsjuksköterska inom akutsjukvård alternativt har en magisterexamen i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård? Masterprogrammet ger dig fördjupade kunskaper exempelvis inom patientsäkerhet, teamsamverkan, vårdutveckling, patientbedömningar och hur du agerar vid kris och katastrofer.

https://www.hb.se/Utbildning/Program-och-kurser/Program-HT-2020/Masterprogram-i-vardvetenskap-med-inriktning-mot-prehospital-och-intrahospital-akutsjukvard/