LÖF – Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag

SENA samarbetar med LÖF i deras patientsäkerhetsprojekt och är representerade i styrgrupperna för följande områden. Vi skickar även granskare till de olika projekten. Tag kontakt med SENA om du är intresserad av att vara med som granskare.

Säker Traumavård, https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/saker-traumavard/

Säker Suicidprevention, https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/saker-suicidprevention/

Säker Sepsisvård, https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/saker-sepsisvard/

LÖF – Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag

SENA samarbetar med LÖF i deras patientsäkerhetsprojekt och är representerade i styrgrupperna för följande områden. Vi skickar även granskare till de olika projekten. Tag kontakt med SENA om du är intresserad av att vara med som granskare.

Säker Traumavård, https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/saker-traumavard/

Säker Suicidprevention, https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/saker-suicidprevention/

Säker Sepsisvård, https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/saker-sepsisvard/