SENA fick denna förfrågan från två högskolestudenter på Kristianstad högskola. Vill du delta?


Hej!

Vi är två tjejer vid namnen Elvira och Rosanna som läser sista terminen på Personal- och arbetslivsprogrammet på Högskolan Kristianstad. Vi skriver för tillfället vår kandidatuppsats, som handlar om hur sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar upplever work-life balance. Begreppet work-life balance syftar till balansen mellan arbetsliv och privatliv och ämnar till att kunna skapa förutsättningar för goda prestationer och hållbarhet i arbetslivet, samtidigt som man har tid och energi kvar utanför arbetstid som man kan spendera på det sätt man önskar.

Vi planerar att utföra denna studie med hjälp av kvalitativa intervjuer och våra förhoppningar är att ni som arbetar som sjuksköterskor på akutmottagningar i Sverige vill ställa upp på en intervju. Vi vill intervjua sjuksköterskor oavsett inriktning, det spelar alltså ingen roll vilken typ av akutmottagning ni arbetar på. Sammanlagt behöver vi 6 personer som kan tänka sig att ställa upp på en intervju. Varje intervju kommer ta ca 30-45 minuter och vår preliminära tidsplan är att genomföra intervjuerna under veckorna 6-8. Vi kommer att utföra intervjuerna digitalt via Zoom, då vi anser att det underlättar i dessa tider. Uppgifter som namn, plats och annan personlig information kommer att anonymiseras och kommer inte vara spårbart tillbaka till er. Vi hoppas att ni är intresserade av att hjälpa oss med vår kandidatuppsats genom att ställa upp på intervjuer! Om ni har några frågor eller tankar så går det jättebra att maila oss på elvira.rosanna.kandidatuppsats@gmail.com så återkommer vi så snabbt vi kan.Tack så mycket på förhand!

MvhElvira & Rosanna