Välkommen till Nationell konferens för akutsjuksköterskor. Här varvas fortbildning med nätverkande och debatt i syfte att stärka en yrkeskår med tuffa villkor. Under två dagar sätter vi akutsjuksköterskan i centrum.

Akutsjuksköterskedagarna 2019 välkomnar abstracts från alla delar av akutsjukvården. Du kan återanvända en presentation eller en poster som visats vid ett tidigare möte. Du behöver inte vara akutsjuksköterska eller medlem i Riksföreningen för akutsjuksköterskor (SENA) för att skicka in ditt bidrag.

Era abstracts kommer att bedömas av SENAs vetenskapliga råd. De bästa bjuds in att hålla en muntlig presentation alternativt medverka i en posterutställning på Akutsjuksköterskedagarna 2019. (Skriv gärna i din ansökan om du föredrar muntligt presentation eller poster.) Ett fint pris utgår sedan till det vinnande bidraget som röstas fram under konferensen!

Ditt abstract skickas in elektroniskt till louise.olheden@dagensmedicin.se senast den 7 december 2018. Det får vara max 300 ord och bör i första hand vara på svenska, men engelska kan också accepteras. Bilder och tabeller kan inkluderas.

Förutom det vetenskapliga programmet och posterutställningen så har vi många spännande programpunkter:

Dag 1 viks åt vårt huvudtema: kris- och katastrofberedskap i akutsjukvården.

Dag 2 får du uppdaterad kunskap inom med bland annat:

Non-invasiv ventilation

Akutgeriatrik – att möta multisjuka äldre

Senaste forskningen om adrenalin – vi räddar hjärtat men inte livet?

Avancerad blodgastolkning – bästa tipsen

Traumatiskt hjärtstopp – så ska du tänka

Compassion fatigue 

Immobilisering med nackkrage – är det rätt?

Triage like a boss – hantera alla triagesystem