Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.
Målgrupp
Vi riktar oss till chefssjuksköterskor, vårdenhetschefer, utbildningsansvariga eller personer med liknande ansvar som arbetar med utvecklingen av rollen för specialistsjuksköterskan i akutsjukvård.
Anmälan via mail till Åse Bylinder senast 191108
Program
9.00–9.30: Drop-in fika
9.30–10.00: Introduktion av dagen samt presentation av deltagare – Åse Bylinder & Carina
Wahlgren
10.00–11.00: Nationell arbetsgrupp presenterar sitt arbete – Malin Armelin & Sofie
Fredenholm
11.00–12.00: Införandet av akutläkare – Nicolina Carlsson SUS Lund
12.00–13.00: Lunch egen bekostnad på CRC
13.00–13.30: Nationell baseline-studie – Lena Berg
13.30–14.30: Hur behåller vi våra sjuksköterskor från novis-expert? KUL-introduktion i
relation till våra specialister/erfarna sjuksköterskor.
14.30–15.00: Sammanfattning av dagen och överlämnande till nästa akutmottagning

 Hur arbetar vi vidare? Målbild till nästa träff.


Klicka här för att ladda ned programet för nätverksträffen.