SENA bjuder in till digital PDV-konferens 

 23 november 2022 

Digital konferens

 Pågående dödligt våld (PDV) har på senare tid aktualiserats efter de attacker som skett runt om i Sverige och övriga världen. Gemensamt för PDV-händelser är att en eller flera gärningspersoner attackerar en plats, exempelvis en skola, ett köpcenter eller allmän plats, med syfte att slumpmässigt skada och döda så många som möjligt. Händelserna är ofta över inom 15 minuter vilket gör att polis och räddningstjänst sällan hinner fram innan dådet är över. De personer som befinner sig på platsen måste därför ofta hantera förloppet själva och händelserna upplevs inte sällan som skrämmande. 

 

I Sverige finns vägledning och handlingsplaner gällande hantering av PDV i publik miljö och flertalet skolor och företag har utformat lokala handlingsplaner, men handlingsplaner och beredskap inom den intrahospitala hälso- och sjukvården verkar saknas. Emergency Nurses Association (ENA) betonar vikten av handlingsplaner, beredskap och att träning är grundläggande för sjukhusens beredskap vid eventuell PDV-händelse (1). Enligt internationella studier har sjukhus en hög andel våld och hot på arbetsplatsen jämfört med andra områden och akutmottagningen står för en tredjedel (2) till hälften (3) av de intrahospitala platserna för attacker med pågående dödligt våld. Akutmottagningen bör även i svensk kontext anses vara en högriskmiljö för eventuell PDV-händelse. 

 

Hur ska sjukvården hantera en situation där mottagande enhet av skadade blir attackerat? SENA ser ett behov av nationell diskussion kring ämnet i syfte att tydliggöra roller och ansvar hos olika aktörer. SENA ser ett stort behov av att framarbeta en handlingsplan för hur en PDV-händelse på akutmottagning bör hanteras. Hur ser det ut i Sveriges olika regioner? Hur ser kapaciteten ut hos landets sjukhus att förebygga eller hantera eventuellt pågående dödligt våld?  

 

Mer information publiceras löpande. Håll utkik i sociala medier och på sena.se 

 

  1. Sanchez L, Young VB, Baker M. Active Shooter Training in the Emergency Department: A Safety Initiative. J Emerg Nurs. 2018 Nov;44(6):598-604. doi: 10.1016/j.jen.2018.07.002. Epub 2018 Aug 27. PMID: 30166117. 2.
  2. Kelen GD, Catlett CL, Kubit JG, Hsieh YH. Hospital-based shootings in the United States: 2000 to 2011. Ann Emerg Med. 2012 Dec;60(6):790-798.e1. doi: 10.1016/j.annemergmed.2012.08.012. Epub 2012 Sep 19. PMID: 22998757. 3
  3. Wax JR, Cartin A, Craig WY, Pinette MG. U.S. acute care hospital shootings, 2012-2016: A content analysis study. Work. 2019;64(1):77-83. doi: 10.3233/WOR-192970. PMID: 31561404.