Advanced Life Support Provider Course (ALS)

Datum: 1-2 september 2020

Plats: Norrköping

Målgrupp: Kursen riktar sig i första hand till läkare och sjuksköterskor inom intensiv-, intermediär- och akutsjukvård och på internmedicinska och kardiologiska specialistenheter.

Innehåll: Fokus ligger på teamledarskap innan, under och efter ett hjärtstopp och omfattar även bedömning enligt ABCDE, luftvägshantering, EKG-tolkning samt algoritmer vid hjärtstopp av olika genes.

Kurslitteraturen är på engelska och kursen ges på svenska och engelska.

För mer information och anmälan: http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/als

Sista anmälningsdag: 2 augusti

_______________________________________________________________________________

 

European Paediatric Advanced Life Support (EPALS)

Datum: 16-17 november och 19-20 november 2020

Plats: Norrköping

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor involverade i omhändertagandet av det akut sjuka barnet.

Innehåll: Kursen fokuserar på akut omhändertagande av akut sjuka barn såväl medicinskt som på grund av trauma. Kursen fokuserar på omhändertagande enligt ABCDE och innefattar avancerad barn-HLR, neonatal-HLR och omhändertagande av barn vid trauma. Kurslitteraturen är på engelska och kursen ges på engelska med en internationell fakultet.

Utbildningen inkluderar webbaserad förberedelse inklusive pretest och praktiska moment i form av scenariobaserad träning och workshops. Kursen avslutas med teoretisk och praktisk examination.

Mer information och anmälan: http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/epals

Sista anmälningsdag: 2 augusti

 

_______________________________________________________________________________________

 

European Trauma Course (ETC)

Datum: 4-6 november 2020 

Plats: Norrköping

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor som tar hand om traumapatienter på akutrummet, det vill säga läkare och specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård, kirurgi och anestesi.

Innehåll: Kursen fokuserar på teamarbete, säker kommunikation och ledarskap inom teamen. Genom 30 olika scenarier tränas både medicinska och praktiska färdigheter vid traumaomhändertagandet. Kurslitteraturen är på engelska och kursen ges på engelska med en internationell fakultet.

Mer information och anmälan: http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/etc