En förfrågan kom till oss i SENA.

Är du registrerad sjuksköterska eller läkare som arbetar på
akutmottagning?

Skulle du vara intresserad av att delta i en intervju via Zoom?

Jag heter Maja Olsson och är doktorand på Queensland University of Technology (QUT) i Australien. Syftet med mitt
forskningsprojekt är att utforska vårdpersonals kommunikation vid livets slutskede på akutmottagningar för att bättre förstå hur
dessa samtal går till och vilka hinder och utmaningar som kan påverka denna kommunikation.
Om du vill veta mer om mitt forskningsprojekt eller är intresserad av att delta så kontakta mig!
Maja Olsson
majamagdalena.olsson@hdr.qut.edu.au

School of Nursing, Faculty of Health, Queensland University of Technology QUT Ethics Approval Number 2021000007

 

En explorativ studie av vårdpersonals kommunikation vid livets slutskede på akutmottagning