Aktuell forskning

Lena Burström har skrivit en mycket intressant licentiatavhandling.

Andersson, H., Nilsson, K. (2009). Questioning Nursing Competences In Emergency Health Care. Journal of Emergency Nursing, 35 (4), 305-310

Andersson, H., Jakobsson, E., Furåker, C., Nilsson, K. (2012). The Everyday Work at a Swedish Emergency Department – The Practitioners’ Perspective. International Emergency Nursing. 20, 58-68

Andersson, H., Wireklint Sundström, B., Nilsson, K., Jakobsson Ung, E. (2013). Competencies in Swedish Emergency Departments – The Practitioners’ and Managers’ Perspective (Article in press). International Emergency Nursing. x, xx-xx

Henrik Andersson, Leg.Ssk, lektor, Högskolan Borås, har skrivit en avhandling från 2014 gällande nödvändig kompetens på akuten och behov av kompetensutveckling:

Aktuell forskning

Lena Burström har skrivit en mycket intressant licentiatavhandling.

Andersson, H., Nilsson, K. (2009). Questioning Nursing Competences In Emergency Health Care. Journal of Emergency Nursing, 35 (4), 305-310

Andersson, H., Jakobsson, E., Furåker, C., Nilsson, K. (2012). The Everyday Work at a Swedish Emergency Department – The Practitioners’ Perspective. International Emergency Nursing. 20, 58-68

Andersson, H., Wireklint Sundström, B., Nilsson, K., Jakobsson Ung, E. (2013). Competencies in Swedish Emergency Departments – The Practitioners’ and Managers’ Perspective (Article in press). International Emergency Nursing. x, xx-xx

Henrik Andersson, Leg.Ssk, lektor, Högskolan Borås, har skrivit en avhandling från 2014 gällande nödvändig kompetens på akuten och behov av kompetensutveckling: