SENA

SWEDISH EMERGENCY NURSES ASSOCIATION

SENA

SWEDISH EMERGENCY NURSES ASSOCIATION

Konferens 2020 02/06

februari 6 - februari 7

Årsmöte

februari 6 @ 17:00 - 18:30

Styrelsemöte

februari 6 @ 19:00 - 20:30

Konferens 2020 02/06

februari 6 - februari 7

Årsmöte

februari 6 @ 17:00 - 18:30

Styrelsemöte

februari 6 @ 19:00 - 20:30

Om SENA

Riksföreningen för akutsjuksköterskor är en frivillig, politiskt obunden och riksomfattande sammanslutning av sjuksköterskor som är verksamma inom akutsjukvård.

 • Att främja samarbetet mellan sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar och på akutvårds/intags/observationsavdelningar/enheter. 

 • Att främja forskning, utveckling och utbildning avseende sjuksköterkors kompetens med syfte att utveckla vården av akut sjuka och skadade patienter. 

 • Att främja samarbete nationellt och internationellt med andra föreningar och yrkesgrupper. 

 • Att påverka samhällsutveckling genom att verka som remissinstans i frågor gällande akutsjukvård.

Bli medlem!

Om SENA

Riksföreningen för akutsjuksköterskor är en frivillig, politiskt obunden och riksomfattande sammanslutning av sjuksköterskor som är verksamma inom akutsjukvård.

 • Att främja samarbetet mellan sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar och på
  akutvårds/
  intags/observationsavdelningar/enheter. 
 • Att främja forskning, utveckling och utbildning avseende sjuksköterkors kompetens med syfte att utveckla vården av akut sjuka och skadade patienter. 

 • Att främja samarbete nationellt och internationellt med andra föreningar och yrkesgrupper. 

 • Att påverka samhällsutveckling genom att verka som remissinstans i frågor gällande akutsjukvård.

Bli medlem!

Utlysning av Vetenskapligt stipendium

SENA vill bidra till att uppmuntra omvårdnad inom akutsjukvård av högsta kvalitet och som gagnar både patienterna och deras närstående. Därför utlyser SENA ett vetenskapligt stipendium för dig som är medlem och bedriver forskning. Stipendiebeloppet är på 30 000 kr. Beloppet kan fördelas på fler stipendier.

Sista ansökningsdag är: 1 november 2019, besked lämnas 17 november 2019.

Observera att ofullständiga ansökningar eller ansökningar inkomna efter sista datum för ansökan beaktas inte.

Stipendiet ska utnyttjas senast efterföljande år. Fullständig ansökan skickas med e-post till Vetenskapliga rådets Ordförande Katarina Göransson: katarina.el.goransson@sll.se

Ansök

Utlysning av Vetenskapligt stipendium

SENA vill bidra till att uppmuntra omvårdnad inom akutsjukvård av högsta kvalitet och som gagnar både patienterna och deras närstående. Därför utlyser SENA ett vetenskapligt stipendium för dig som är medlem och bedriver forskning. Stipendiebeloppet är på 30 000 kr. Beloppet kan fördelas på fler stipendier.

Sista ansökningsdag är: 1 november 2019, besked lämnas 17 november 2019.

Observera att ofullständiga ansökningar eller ansökningar inkomna efter sista datum för ansökan beaktas inte.

Stipendiet ska utnyttjas senast efterföljande år. Fullständig ansökan skickas med e-post till Vetenskapliga rådets Ordförande Katarina Göransson: katarina.el.goransson@sll.se

Ansök

SENA och LÖF behöver granskare till Säker Suicipreventition!

Är du intresserad av att granska, påverka och förbättra suicidpreventionen i Sverige finns nu möjlighet delta som SENA:s representant under våren 2020.

Läs mer

SENA och LÖF behöver granskare till Säker Suicipreventition!

Är du intresserad av att granska, påverka och förbättra suicidpreventionen i Sverige finns nu möjlighet delta som SENA:s representant under våren 2020.

Läs mer

Rapport från EUSEN-kongress 23-24 maj

I slutet på maj i år arrangerade EuSEN den första årliga kongressen för Europeiska Akutsjuksköterskor med 140 deltagare från 15 länder! SENA var givetvis på plats i Bryssel och representerade vår organisation båda dagarna. Välarrangerad kongress i en charmig del i hjärtat av Bryssel. Genomgående hög ambitionsnivå med en tydlig framåtanda och med ett engagemang från den europeiska intresseorganisationen som indikerar att det finns en förståelse för behovet att samordna sig inom skrået för akutsjuksköterskor. Många intressanta samtal och bra nätverkande, otroligt intressant att se hur många utmaningar som vi delar inom vårat område från Sverige till Österrike och till och med Australien!  Så vitt skilda system och kulturer men fortfarande samma diskussioner gällande kompetens, implementeringsproblematik och förstås bemanning och villkor!

Kongressen sträckte sig över två dagar där den första dagen bestod av tre stycken workshops bestående av Venösa accesser med hjälp av ultraljud, Traumaworkshop och en mycket intressant del där ett Nederländskt triagesystem presenterades. Systemet i sig liknade till stor del RETTS men betydligt bredare och som implementerats i hela vårdkedjan från motsvarande 1177, larmcentralerna, en stor del av VC, ambulansverksamheten samt inne på akuten. Tiden medgav ingen djupdykning men det verkar finnas uppenbara fördelar att ha ett genomgående system som gör att vården pratar samma språk.

Andra dagen bestod av en rad föreläsningar med avbrott för möjligheter till mer nätverkande och besök i några av de utställningsmontrar som sponsorerna hade utspritt i lokalen. Första två föreläsningarna hölls av Dr Elaine Cole  – director of research an innovation in London, UK – som pratade om vikten av att vi gör rätt saker i rätt tid på rätt plats för våra traumapatienter och att andelen äldre som är inblandade i trauman –fallolyckor, cykelolyckor, misshandel med mera- ökar och att vi som sjuksköterskor på akutmottagningen måste öka vår kunskap gällande omhändertagande av äldre traumapatienter.

Temat äldre fortsatte under förmiddagen med I. Sighurtsdottir från Island som pratade om hur vi kan identifiera sköra äldre med högre behov av omvårdnad –ett arbete jag vet pågår på flera av våra sjukhus runt om i Sverige på olika sätt – samt Dr. Sivera Berbensom lyfte ämnet om äldre som far illa i sin hemmiljö, från vanvård och misshandel till ekonomisk utsatthet. Hon tryckte på vikten av att vi inom akutsjukvården har kunskap och medvetenhet om hur utbrett problemet är och att vår instans kan vara en av få platser där utsattheten för äldre kan fångas upp. En personlig reflektion är att en stor del av föreläsningen springer ur brister i det Holländska systemet för äldre men ämnet är likväl viktigt och i stora delar fullt överförbart till Sverige.

Andra höjdpunkter under dagen var två presentationer gällande implementering av Advanced Clinical Pracitioners i Strobrittanien samt Advanced Practice Nurses i Bryssel, båda på masternivå. De inhemska politiska och byråkratiska svårigheterna bortskalade så kunde båda föreläsarna presentera evidens för att införandet av en högre kompetensgrupp av sjuksköterskor på akuten hade direkt påverkan på patientomhändertagande bland annat på ledtider och patientnöjdhet. I Storbritannien hade man till skillnad från Belgien valt att ta stöd av Läkarorganisationen för utformande av rollen –Royal College of Physicians – vilket efter ett visst motstånd verkar ha fallit ut mycket väl.

Under eftermiddagen presenterade Mr.Joop Breuer från ENA – Emergency Nurses Association –  centralorganisationens arbete. Mycket imponerande att se vilken tyngd en så pass stor och väletablerad organisation har och vilka möjligheter det finns när man gör gemensam sak över landsgränser! Bland många andra saker så delar ENA årligen ut stipendier för fortbildning, deltagande vid kongresser med mera för flera miljoner.

Dessvärre missades sista delen om pediatrik på akuten pga dåliga flygförbindelser.

Sammanfattningsvis kan man bara imponeras av det engagemang och driv som finns och vilken utvecklingsanda som genomsyrar akutsjukvården, kanske nu mer än någonsin. Som representant för Sveriges akutsjuksköterskors intresseorganisation kan man med gott samvete sträcka lite extra på sig och konstatera att trots alla våra utmaningar vi står inför idag så ses Sverige genomgående som ett föregångsland och det finns en stor respekt för kompetensnivån hos oss. Här ska man också ha i åtanke att vi endast har ett fåtal motsvarande Nurse practitioners inom akutsjukvården i Sverige och vi står oss ändå bra i jämförelse när det kommer till patientnära omhändertagande.

Daniel Gustafsson

Specialistsjuksköterska Akutsjukvård

Verksamhetsutvecklare akutmottagningen USÖ

Styrelsemedlem SENA

Rapport från EUSEN-kongress 23-24 maj

I slutet på maj i år arrangerade EuSEN den första årliga kongressen för Europeiska Akutsjuksköterskor med 140 deltagare från 15 länder! SENA var givetvis på plats i Bryssel och representerade vår organisation båda dagarna. Välarrangerad kongress i en charmig del i hjärtat av Bryssel. Genomgående hög ambitionsnivå med en tydlig framåtanda och med ett engagemang från den europeiska intresseorganisationen som indikerar att det finns en förståelse för behovet att samordna sig inom skrået för akutsjuksköterskor. Många intressanta samtal och bra nätverkande, otroligt intressant att se hur många utmaningar som vi delar inom vårat område från Sverige till Österrike och till och med Australien!  Så vitt skilda system och kulturer men fortfarande samma diskussioner gällande kompetens, implementeringsproblematik och förstås bemanning och villkor!

Kongressen sträckte sig över två dagar där den första dagen bestod av tre stycken workshops bestående av Venösa accesser med hjälp av ultraljud, Traumaworkshop och en mycket intressant del där ett Nederländskt triagesystem presenterades. Systemet i sig liknade till stor del RETTS men betydligt bredare och som implementerats i hela vårdkedjan från motsvarande 1177, larmcentralerna, en stor del av VC, ambulansverksamheten samt inne på akuten. Tiden medgav ingen djupdykning men det verkar finnas uppenbara fördelar att ha ett genomgående system som gör att vården pratar samma språk.

Andra dagen bestod av en rad föreläsningar med avbrott för möjligheter till mer nätverkande och besök i några av de utställningsmontrar som sponsorerna hade utspritt i lokalen. Första två föreläsningarna hölls av Dr Elaine Cole  – director of research an innovation in London, UK – som pratade om vikten av att vi gör rätt saker i rätt tid på rätt plats för våra traumapatienter och att andelen äldre som är inblandade i trauman –fallolyckor, cykelolyckor, misshandel med mera- ökar och att vi som sjuksköterskor på akutmottagningen måste öka vår kunskap gällande omhändertagande av äldre traumapatienter.

Temat äldre fortsatte under förmiddagen med I. Sighurtsdottir från Island som pratade om hur vi kan identifiera sköra äldre med högre behov av omvårdnad –ett arbete jag vet pågår på flera av våra sjukhus runt om i Sverige på olika sätt – samt Dr. Sivera Berbensom lyfte ämnet om äldre som far illa i sin hemmiljö, från vanvård och misshandel till ekonomisk utsatthet. Hon tryckte på vikten av att vi inom akutsjukvården har kunskap och medvetenhet om hur utbrett problemet är och att vår instans kan vara en av få platser där utsattheten för äldre kan fångas upp. En personlig reflektion är att en stor del av föreläsningen springer ur brister i det Holländska systemet för äldre men ämnet är likväl viktigt och i stora delar fullt överförbart till Sverige.

Andra höjdpunkter under dagen var två presentationer gällande implementering av Advanced Clinical Pracitioners i Strobrittanien samt Advanced Practice Nurses i Bryssel, båda på masternivå. De inhemska politiska och byråkratiska svårigheterna bortskalade så kunde båda föreläsarna presentera evidens för att införandet av en högre kompetensgrupp av sjuksköterskor på akuten hade direkt påverkan på patientomhändertagande bland annat på ledtider och patientnöjdhet. I Storbritannien hade man till skillnad från Belgien valt att ta stöd av Läkarorganisationen för utformande av rollen –Royal College of Physicians – vilket efter ett visst motstånd verkar ha fallit ut mycket väl.

Under eftermiddagen presenterade Mr.Joop Breuer från ENA – Emergency Nurses Association –  centralorganisationens arbete. Mycket imponerande att se vilken tyngd en så pass stor och väletablerad organisation har och vilka möjligheter det finns när man gör gemensam sak över landsgränser! Bland många andra saker så delar ENA årligen ut stipendier för fortbildning, deltagande vid kongresser med mera för flera miljoner.

Dessvärre missades sista delen om pediatrik på akuten pga dåliga flygförbindelser.

Sammanfattningsvis kan man bara imponeras av det engagemang och driv som finns och vilken utvecklingsanda som genomsyrar akutsjukvården, kanske nu mer än någonsin. Som representant för Sveriges akutsjuksköterskors intresseorganisation kan man med gott samvete sträcka lite extra på sig och konstatera att trots alla våra utmaningar vi står inför idag så ses Sverige genomgående som ett föregångsland och det finns en stor respekt för kompetensnivån hos oss. Här ska man också ha i åtanke att vi endast har ett fåtal motsvarande Nurse practitioners inom akutsjukvården i Sverige och vi står oss ändå bra i jämförelse när det kommer till patientnära omhändertagande.

Daniel Gustafsson

Specialistsjuksköterska Akutsjukvård

Verksamhetsutvecklare akutmottagningen USÖ

Styrelsemedlem SENA

Reviderad kompetensbeskrivning

År 2008 tillsatte styrelsen för Riksföreningen för Akutsjuksköterskor en arbetsgrupp för att ta fram en kompetensbeskrivning i syfte att förtydliga akutsjuksköterskans unika kompetens.

Tiderna förändras och akutsjukvården i allra högsta grad. Idag publicerar vi därför en revidering av den gamla kompetensbeskrivningen:
Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot akutsjukvård.

Stort tack till SENAS arbetsgrupp bestående av:
Fanny Airosa, legitimerad sjuksköterska, med.dr, universitets­ sjuksköterska, omvårdnadsansvarig, Funktionsområde Akut  Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset.
Henrik Andersson, legitimerad sjuksköterska, fil.dr, lektor med inriktning mot akutsjukvård, Högskolan i Borås
Anna Ekwall, legitimerad sjuksköterska, docent i omvårdnad, Lunds universitet, Verksamhetsområde Akutsjukvård och intern­ medicin, Skånes universitetssjukhus.
Lena Berg, legitimerad sjuksköterska, omvårdnadsansvarig, Funktionsområde Akut Solna, Karolinska Universitetssjukhuset;
doktorand vid Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet.

Samt SENAs ordförande Anders Widmark, Specialistsjuksköterska akutsjukvård, Fil. Mag, Programledare, Högskoleadjunkt Sophiahemmet Högskola.

Här nedanför kan du ladda ner kompetensbeskrivningen.

Reviderad kompetensbeskrivning

År 2008 tillsatte styrelsen för Riksföreningen för Akutsjuksköterskor en arbetsgrupp för att ta fram en kompetensbeskrivning i syfte att förtydliga akutsjuksköterskans unika kompetens.

Tiderna förändras och akutsjukvården i allra högsta grad. Idag publicerar vi därför en revidering av den gamla kompetensbeskrivningen:
Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot akutsjukvård.

Stort tack till SENAS arbetsgrupp bestående av:

Fanny Airosa, legitimerad sjuksköterska, med.dr, universitets­ sjuksköterska, omvårdnadsansvarig, Funktionsområde Akut  Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset.

Henrik Andersson,
legitimerad sjuksköterska, fil.dr, lektor med inriktning mot akutsjukvård, Högskolan i Borås


Anna Ekwall
, legitimerad sjuksköterska, docent i omvårdnad, Lunds universitet, Verksamhetsområde Akutsjukvård och intern­ medicin, Skånes universitetssjukhus.


Lena Berg,
legitimerad sjuksköterska, omvårdnadsansvarig, Funktionsområde Akut Solna, Karolinska Universitetssjukhuset;

doktorand vid Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet.

Samt SENAs ordförande Anders Widmark, Specialistsjuksköterska akutsjukvård, Fil. Mag, Programledare, Högskoleadjunkt Sophiahemmet Högskola.

Här nedanför kan du ladda ner kompetensbeskrivningen.