Hem2022-04-07T15:44:46+02:00

SENA

SWEDISH EMERGENCY NURSES ASSOCIATION

SENA

SWEDISH EMERGENCY NURSES ASSOCIATION

Hybridkonferens med Nationell workshop  Stockholm och D [...]

Hybridkonferens med Nationell workshop  Stockholm och D [...]

1205, 2022

PDV på akutmottagning

SENA bjuder in till föreläsningar och nationell workshop

PDV på akutmottagning

19 maj 2022

Föreläsningar och mini-workshop

Digitalt möte

Länk till Teams

7 oktober 2022

Hybridkonferens med Nationell workshop

Stockholm och Digitalt möte

Pågående dödligt våld (PDV) har på senare tid aktualiserats efter de attacker som skett runt om i Sverige och övriga världen. Gemensamt för PDV-händelser är att en eller flera gärningspersoner attackerar en plats, exempelvis en skola, ett köpcenter eller allmän plats, med syfte att slumpmässigt skada och döda så många som möjligt. Händelserna är ofta över inom 15 minuter vilket gör att polis och räddningstjänst sällan hinner fram innan dådet är över. De personer som befinner sig på platsen måste därför ofta hantera förloppet själva och händelserna upplevs inte sällan som skrämmande.

I Sverige finns vägledning och handlingsplaner gällande hantering av PDV i publik miljö och flertalet skolor och företag har utformat lokala handlingsplaner, men handlingsplaner och beredskap inom den intrahospitala hälso- och sjukvården verkar saknas. Emergency Nurses Association (ENA) betonar vikten av handlingsplaner, beredskap och att träning är grundläggande för sjukhusens beredskap vid eventuell PDV-händelse (1). Enligt internationella studier har sjukhus en hög andel våld och hot på arbetsplatsen jämfört med andra områden och akutmottagningen står för en tredjedel (2) till hälften (3) av de intrahospitala platserna för attacker med pågående dödligt våld. Akutmottagningen bör även i svensk kontext anses vara en högriskmiljö för eventuell PDV-händelse.

Hur ska sjukvården hantera en situation där mottagande enhet av skadade blir attackerat? SENA ser ett behov av nationell diskussion kring ämnet i syfte att tydliggöra roller och ansvar hos olika aktörer. SENA ser ett stort behov av att framarbeta en handlingsplan för hur en PDV-händelse på akutmottagning bör hanteras. Hur ser det ut i Sveriges olika regioner? Hur ser kapaciteten ut hos landets sjukhus att förebygga eller hantera eventuellt pågående dödligt våld?

Spara datumen!

Mer information publiceras löpande. Håll utkik i sociala medier och på sena.se

 1. Sanchez L, Young VB, Baker M. Active Shooter Training in the Emergency Department: A Safety Initiative. J Emerg Nurs. 2018 Nov;44(6):598-604. doi: 10.1016/j.jen.2018.07.002. Epub 2018 Aug 27. PMID: 30166117.
 2. Kelen GD, Catlett CL, Kubit JG, Hsieh YH. Hospital-based shootings in the United States: 2000 to 2011. Ann Emerg Med. 2012 Dec;60(6):790-798.e1. doi: 10.1016/j.annemergmed.2012.08.012. Epub 2012 Sep 19. PMID: 22998757.
 3. Wax JR, Cartin A, Craig WY, Pinette MG. U.S. acute care hospital shootings, 2012-2016: A content analysis study. Work. 2019;64(1):77-83. doi: 10.3233/WOR-192970. PMID: 31561404.
1105, 2022

En explorativ studie av vårdpersonals kommunikation vid livets slutskede på akutmottagning

En förfrågan kom till oss i SENA.

Är du registrerad sjuksköterska eller läkare som arbetar på
akutmottagning?

Skulle du vara intresserad av att delta i en intervju via Zoom?

Jag heter Maja Olsson och är doktorand på Queensland University of Technology (QUT) i Australien. Syftet med mitt
forskningsprojekt är att utforska vårdpersonals kommunikation vid livets slutskede på akutmottagningar för att bättre förstå hur
dessa samtal går till och vilka hinder och utmaningar som kan påverka denna kommunikation.
Om du vill veta mer om mitt forskningsprojekt eller är intresserad av att delta så kontakta mig!
Maja Olsson
majamagdalena.olsson@hdr.qut.edu.au

School of Nursing, Faculty of Health, Queensland University of Technology QUT Ethics Approval Number 2021000007

 

En explorativ studie av vårdpersonals kommunikation vid livets slutskede på akutmottagning

1002, 2022

Intervju till bok

SENA fick denna förfrågan från Helena Mirsch om vi kunde hjälpa henne att komma i kontakt med sjuksköterskor på akutmottagningar.


Fråga om deltagande i intervjubok

Kan du tänka dig att vara med i en bok och berätta om hur det är att vara sjuksköterska?

I september 2020 gjorde jag, som journalist på Vårdfokus, en rundresa i Sverige för att intervjua framför allt sjuksköterskor – men även andra yrkesgrupper – om hur det var att arbeta i pandemin. Jag besökte 15 platser, träffade ett 60-tal personer och fick så många intressanta och levande berättelser från hela Sverige.

Här kan du läsa mer om den artikelserien: https://www.vardfokus.se/nyheter/vardfokus-kan-vinna-pris-for-basta-digitala-satsning/

Ända sedan dess har jag tänkt att jag skulle vilja skriva en bok med ett lite bredare perspektiv om hur det är att vara sjuksköterska i Sverige idag.

Jag vill djupintervjua minst 30, men helst dubbel så många sjuksköterskor, som arbetar inom olika områden i vården och på olika platser i landet. På så sätt kan det bli en mer heltäckande bild av hur det är att arbeta som sjuksköterska i dag.

Frågor som jag funderar över och som jag vill ta upp i intervjuerna är till exempel:

− Hur kommer det sig att du blev just sjuksköterska?

− Sjuksköterskor tar hand om människor i de allra svåraste situationerna i livet. Vilket är ditt starkaste/svåraste/jobbigaste minne? Berätta om händelser som påverkat dig mycket.

− Berätta om ditt bästa/stoltaste/lyckligaste ögonblick som sjuksköterska. Något som gjorde att du kunde gå hem med lätt hjärta. Något som gjorde att du insåg varför du är sjuksköterska.

− Vad betyder kollegorna för dig? Berätta om relationen till andra sjuksköterskor, till andra yrkesgrupper?

− Hur har pandemin påverkat dig och ditt arbete? Har du ställts inför svåra etiska situationer? Har pandemin förändrat hur du ser på ditt yrke?

− Hur tänker du kring din framtid?

Jag tror att alla har en riktigt bra historia att berätta. Men att få fram det i intervjuer tar lite tid, så räkna med ett samtal som tar åtminstone ett par timmar. Jag vill träffa dem jag intervjuar personligen, alltså inte på telefon. Min tanke är att alla ska medverka med för- och efternamn och ort. Däremot kan man behöva ändra detaljer i berättelserna för att skydda patientsekretessen. Undantagsvis kan den intervjuade vara anonym, men det blir inte trovärdigt om alla skulle vara det.

När det gäller formen för boken är jag inspirerad av reportageböcker som skrivits i intervjuform, till exempel av Svetlana Aleksijevitj, men också av den fantastiska boken ”Osebol” av Marit Kapla som kom ut för ett par år sedan och handlar om människorna i en by i Värmland. Jag har också läst den amerikanska ”E.R.Nurses” av James Patterson som är en intervjubok där han låter ett 50-tal sjuksköterskor som arbetar i akutsjukvården berätta. Otroligt läsvärd och gripande bok!

Jag hoppas att jag kan göra något liknande och låta sjuksköterskors röster göra sig hörda. Jag vill att människor som läser boken både ska bli berörda och få insikt om sjuksköterskors stora betydelse för vården och för samhället.

Kan du tänka dig att vara med?

Tanken är att göra intervjuerna under första halvåret 2022.

Maila eller ring gärna om du har frågor.

Med hopp om ett positivt besked från dig!

Varma hälsningar

Helena Mirsch

Journalist

helena.mirsch@gmail.com

tel: 070-3160333

1002, 2022

Intervju till kandidatuppsats

SENA fick denna förfrågan från två högskolestudenter på Kristianstad högskola. Vill du delta?


Hej!

Vi är två tjejer vid namnen Elvira och Rosanna som läser sista terminen på Personal- och arbetslivsprogrammet på Högskolan Kristianstad. Vi skriver för tillfället vår kandidatuppsats, som handlar om hur sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar upplever work-life balance. Begreppet work-life balance syftar till balansen mellan arbetsliv och privatliv och ämnar till att kunna skapa förutsättningar för goda prestationer och hållbarhet i arbetslivet, samtidigt som man har tid och energi kvar utanför arbetstid som man kan spendera på det sätt man önskar.

Vi planerar att utföra denna studie med hjälp av kvalitativa intervjuer och våra förhoppningar är att ni som arbetar som sjuksköterskor på akutmottagningar i Sverige vill ställa upp på en intervju. Vi vill intervjua sjuksköterskor oavsett inriktning, det spelar alltså ingen roll vilken typ av akutmottagning ni arbetar på. Sammanlagt behöver vi 6 personer som kan tänka sig att ställa upp på en intervju. Varje intervju kommer ta ca 30-45 minuter och vår preliminära tidsplan är att genomföra intervjuerna under veckorna 6-8. Vi kommer att utföra intervjuerna digitalt via Zoom, då vi anser att det underlättar i dessa tider. Uppgifter som namn, plats och annan personlig information kommer att anonymiseras och kommer inte vara spårbart tillbaka till er. Vi hoppas att ni är intresserade av att hjälpa oss med vår kandidatuppsats genom att ställa upp på intervjuer! Om ni har några frågor eller tankar så går det jättebra att maila oss på elvira.rosanna.kandidatuppsats@gmail.com så återkommer vi så snabbt vi kan.Tack så mycket på förhand!

MvhElvira & Rosanna
1209, 2021

Sjuksköterske-patientratio över 24 timmar på svenska akutmottagningar

Nu finns artikeln som beskriver förhållandet mellan sjuksköterskebemanning och patientantal sett över 24 timmar på svenska akutmottagningar som är genomförd av Maria Amritzer, Åsa Muntlin, Lena Berg och Katarina Göransson.

Antal patienter per sjuksköterska varierade stort mellan olika akutmottagningar och över tid per dygn, från 0,3 till 8,8.

Nursing staff ratio and skill mix in Swedish emergency departments: A national cross-sectional benchmark study.

3006, 2021

Stipendium 2021

Stipendium till vetenskaplig forskning med anknytning till omvårdnad inom akutsjukvård

 

Vetenskapligt stipendium

SENA vill bidra till att uppmuntra omvårdnad inom akutsjukvård av högsta kvalitet och som gagnar både patienterna och deras närstående. Därför utlyser SENA ett vetenskapligt stipendium för dig som är medlem och bedriver forskning. Stipendiebeloppet är på om 40 000 kr. Beloppet kan fördelas till en eller flera stipendiater.

Sista ansökningsdag är: 20 augusti 2021, besked lämnas senast 24 september 2021. Stipendiet ska utnyttjas senast efterföljande år.

Observera att ofullständiga ansökningar eller ansökningar inkomna efter sista datum för ansökan beaktas inte.

Fullständig ansökan skickas med e-post till Vetenskapliga rådets Ordförande Katarina Göransson:  kga@du.se

Ansökningshandlingar

PDV på akutmottagning

SENA bjuder in till föreläsningar och nationell workshop PDV på akutmottagning 19 maj 2022 Föreläsningar och mini-workshop Digitalt möte Länk till Teams 7 oktober 2022 Hybridkonferens med Nationell workshop Stockholm och [...]

Intervju till bok

SENA fick denna förfrågan från Helena Mirsch om vi kunde hjälpa henne att komma i kontakt med sjuksköterskor på akutmottagningar. Fråga om deltagande i intervjubok Kan du tänka dig att vara med i en bok och berätta om hur de [...]

Intervju till kandidatuppsats

SENA fick denna förfrågan från två högskolestudenter på Kristianstad högskola. Vill du delta? Hej! Vi är två tjejer vid namnen Elvira och Rosanna som läser sista terminen på Personal- och arbetslivsprogrammet på Högskolan Kr [...]

Stipendium 2021

Stipendium till vetenskaplig forskning med anknytning till omvårdnad inom akutsjukvård   Vetenskapligt stipendium SENA vill bidra till att uppmuntra omvårdnad inom akutsjukvård av högsta kvalitet och som gagnar både patiente [...]

Om SENA

Riksföreningen för akutsjuksköterskor är en frivillig, politiskt obunden och riksomfattande sammanslutning av sjuksköterskor som är verksamma inom akutsjukvård.

 • Att främja samarbetet mellan sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar och på akutvårds/intags/observationsavdelningar/enheter. 

 • Att främja forskning, utveckling och utbildning avseende sjuksköterkors kompetens med syfte att utveckla vården av akut sjuka och skadade patienter. 

 • Att främja samarbete nationellt och internationellt med andra föreningar och yrkesgrupper. 

 • Att påverka samhällsutveckling genom att verka som remissinstans i frågor gällande akutsjukvård.

Bli medlem!

Om SENA

Riksföreningen för akutsjuksköterskor är en frivillig, politiskt obunden och riksomfattande sammanslutning av sjuksköterskor som är verksamma inom akutsjukvård.

 • Att främja samarbetet mellan sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar och på
  akutvårds/
  intags/observationsavdelningar/enheter. 
 • Att främja forskning, utveckling och utbildning avseende sjuksköterkors kompetens med syfte att utveckla vården av akut sjuka och skadade patienter. 

 • Att främja samarbete nationellt och internationellt med andra föreningar och yrkesgrupper. 

 • Att påverka samhällsutveckling genom att verka som remissinstans i frågor gällande akutsjukvård.

Bli medlem!

Reviderad kompetensbeskrivning

År 2008 tillsatte styrelsen för Riksföreningen för Akutsjuksköterskor en arbetsgrupp för att ta fram en kompetensbeskrivning i syfte att förtydliga akutsjuksköterskans unika kompetens.

Tiderna förändras och akutsjukvården i allra högsta grad. Idag publicerar vi därför en revidering av den gamla kompetensbeskrivningen:
Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot akutsjukvård.

Stort tack till SENAS arbetsgrupp bestående av:
Fanny Airosa, legitimerad sjuksköterska, med.dr, universitets­ sjuksköterska, omvårdnadsansvarig, Funktionsområde Akut  Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset.
Henrik Andersson, legitimerad sjuksköterska, fil.dr, lektor med inriktning mot akutsjukvård, Högskolan i Borås
Anna Ekwall, legitimerad sjuksköterska, docent i omvårdnad, Lunds universitet, Verksamhetsområde Akutsjukvård och intern­ medicin, Skånes universitetssjukhus.
Lena Berg, legitimerad sjuksköterska, omvårdnadsansvarig, Funktionsområde Akut Solna, Karolinska Universitetssjukhuset;
doktorand vid Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet.

Samt SENAs ordförande Anders Widmark, Specialistsjuksköterska akutsjukvård, Fil. Mag, Programledare, Högskoleadjunkt Sophiahemmet Högskola.

Här nedanför kan du ladda ner kompetensbeskrivningen.

Reviderad kompetensbeskrivning

År 2008 tillsatte styrelsen för Riksföreningen för Akutsjuksköterskor en arbetsgrupp för att ta fram en kompetensbeskrivning i syfte att förtydliga akutsjuksköterskans unika kompetens.

Tiderna förändras och akutsjukvården i allra högsta grad. Idag publicerar vi därför en revidering av den gamla kompetensbeskrivningen:
Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot akutsjukvård.

Stort tack till SENAS arbetsgrupp bestående av:

Fanny Airosa, legitimerad sjuksköterska, med.dr, universitets­ sjuksköterska, omvårdnadsansvarig, Funktionsområde Akut  Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset.

Henrik Andersson,
legitimerad sjuksköterska, fil.dr, lektor med inriktning mot akutsjukvård, Högskolan i Borås


Anna Ekwall
, legitimerad sjuksköterska, docent i omvårdnad, Lunds universitet, Verksamhetsområde Akutsjukvård och intern­ medicin, Skånes universitetssjukhus.


Lena Berg,
legitimerad sjuksköterska, omvårdnadsansvarig, Funktionsområde Akut Solna, Karolinska Universitetssjukhuset;

doktorand vid Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet.

Samt SENAs ordförande Anders Widmark, Specialistsjuksköterska akutsjukvård, Fil. Mag, Programledare, Högskoleadjunkt Sophiahemmet Högskola.

Här nedanför kan du ladda ner kompetensbeskrivningen.