Nu finns artikeln som beskriver förhållandet mellan sjuksköterskebemanning och patientantal sett över 24 timmar på svenska akutmottagningar som är genomförd av Maria Amritzer, Åsa Muntlin, Lena Berg och Katarina Göransson.

Antal patienter per sjuksköterska varierade stort mellan olika akutmottagningar och över tid per dygn, från 0,3 till 8,8.

Nursing staff ratio and skill mix in Swedish emergency departments: A national cross-sectional benchmark study.