SENA stipendium 2021

Stipendium till vetenskaplig forskning med anknytning till omvårdnad inom akutsjukvård.

Vetenskapligt stipendium

SENA vill bidra till att uppmuntra omvårdnad inom akutsjukvård av högsta kvalitet och som gagnar både patienterna och deras närstående. Därför utlyser SENA ett vetenskapligt stipendium för dig som är medlem och bedriver forskning. Stipendiebeloppet är på om 40 000 kr. Beloppet kan fördelas till en eller flera stipendiater.

Sista ansökningsdag är: 20 augusti 2021, besked lämnas senast 24 september 2021. Stipendiet ska utnyttjas senast efterföljande år.

Observera att ofullständiga ansökningar eller ansökningar inkomna efter sista datum för ansökan beaktas inte.

Fullständig ansökan skickas med e-post till Vetenskapliga rådets Ordförande Katarina Göransson:  kga@du.se

SENA stipendium 2021

Stipendium till vetenskaplig forskning med anknytning till omvårdnad inom akutsjukvård.

Vetenskapligt stipendium

SENA vill bidra till att uppmuntra omvårdnad inom akutsjukvård av högsta kvalitet och som gagnar både patienterna och deras närstående. Därför utlyser SENA ett vetenskapligt stipendium för dig som är medlem och bedriver forskning. Stipendiebeloppet är på om 40 000 kr. Beloppet kan fördelas till en eller flera stipendiater.

Sista ansökningsdag är: 20 augusti 2021, besked lämnas senast 24 september 2021. Stipendiet ska utnyttjas senast efterföljande år.

Observera att ofullständiga ansökningar eller ansökningar inkomna efter sista datum för ansökan beaktas inte.

Fullständig ansökan skickas med e-post till Vetenskapliga rådets Ordförande Katarina Göransson:  kga@du.se