Hem2022-04-07T15:44:46+02:00

SENA

SWEDISH EMERGENCY NURSES ASSOCIATION

SENA

SWEDISH EMERGENCY NURSES ASSOCIATION

Hybridkonferens med Nationell workshop  Stockholm och D [...]

Hybridkonferens med Nationell workshop  Stockholm och D [...]

1105, 2021

2021 års Akutsjuksköterskedag!

Välkomna till 2021 års Akutsjuksköterskedag!

I år bjuder vi våra medlemmar på en digital och förkortad konferens anpassad till världsläget och situationen runt om i landet. Vårt mål är att ge er lite inspiration, andrum och ett avbrott i vardagen  – och inte nämna pandemin med ett enda ord.

Vi kommer istället att blicka mot Åland för att höra hur de arbetar med prehospital samverkan. Och mot Sydafrika för ta del av deras arbete med akutsjukvård med begränsade resurser i glesbygd. Vi får lära oss om hur man bör arbeta med forensisk vård samt vikten av patientsäkerhetsarbete för att förebygga nedslag från IVO. Det blir också vetenskapliga uppdateringar, patientsäkerhet, återhämtning, etik, triagering och andra godbitar.

Du kan välja att titta live den 3 juni, eller se materialet i efterhand när det passar dig.

Nästa år hoppas vi att vi ska kunna träffas och ha en vanlig två-dagars konferens med talare, mat och mingel. Men i år vill vi att du ska kunna luta dig tillbaka några timmar och få allt presenterat på skärmen framför dig. Hitta en skön stol eller soffa och glöm inte att ta med dig lite fika.

Anmäl dig idag!

2509, 2019

Rapport från EUSEN-kongress 23-24 maj

I slutet på maj i år arrangerade EuSEN den första årliga kongressen för Europeiska Akutsjuksköterskor med 140 deltagare från 15 länder! SENA var givetvis på plats i Bryssel och representerade vår organisation båda dagarna. Välarrangerad kongress i en charmig del i hjärtat av Bryssel. Genomgående hög ambitionsnivå med en tydlig framåtanda och med ett engagemang från den europeiska intresseorganisationen som indikerar att det finns en förståelse för behovet att samordna sig inom skrået för akutsjuksköterskor. Många intressanta samtal och bra nätverkande, otroligt intressant att se hur många utmaningar som vi delar inom vårat område från Sverige till Österrike och till och med Australien!  Så vitt skilda system och kulturer men fortfarande samma diskussioner gällande kompetens, implementeringsproblematik och förstås bemanning och villkor!

Kongressen sträckte sig över två dagar där den första dagen bestod av tre stycken workshops bestående av Venösa accesser med hjälp av ultraljud, Traumaworkshop och en mycket intressant del där ett Nederländskt triagesystem presenterades. Systemet i sig liknade till stor del RETTS men betydligt bredare och som implementerats i hela vårdkedjan från motsvarande 1177, larmcentralerna, en stor del av VC, ambulansverksamheten samt inne på akuten. Tiden medgav ingen djupdykning men det verkar finnas uppenbara fördelar att ha ett genomgående system som gör att vården pratar samma språk.

Andra dagen bestod av en rad föreläsningar med avbrott för möjligheter till mer nätverkande och besök i några av de utställningsmontrar som sponsorerna hade utspritt i lokalen. Första två föreläsningarna hölls av Dr Elaine Cole  – director of research an innovation in London, UK – som pratade om vikten av att vi gör rätt saker i rätt tid på rätt plats för våra traumapatienter och att andelen äldre som är inblandade i trauman –fallolyckor, cykelolyckor, misshandel med mera- ökar och att vi som sjuksköterskor på akutmottagningen måste öka vår kunskap gällande omhändertagande av äldre traumapatienter.

Temat äldre fortsatte under förmiddagen med I. Sighurtsdottir från Island som pratade om hur vi kan identifiera sköra äldre med högre behov av omvårdnad –ett arbete jag vet pågår på flera av våra sjukhus runt om i Sverige på olika sätt – samt Dr. Sivera Berbensom lyfte ämnet om äldre som far illa i sin hemmiljö, från vanvård och misshandel till ekonomisk utsatthet. Hon tryckte på vikten av att vi inom akutsjukvården har kunskap och medvetenhet om hur utbrett problemet är och att vår instans kan vara en av få platser där utsattheten för äldre kan fångas upp. En personlig reflektion är att en stor del av föreläsningen springer ur brister i det Holländska systemet för äldre men ämnet är likväl viktigt och i stora delar fullt överförbart till Sverige.

Andra höjdpunkter under dagen var två presentationer gällande implementering av Advanced Clinical Pracitioners i Strobrittanien samt Advanced Practice Nurses i Bryssel, båda på masternivå. De inhemska politiska och byråkratiska svårigheterna bortskalade så kunde båda föreläsarna presentera evidens för att införandet av en högre kompetensgrupp av sjuksköterskor på akuten hade direkt påverkan på patientomhändertagande bland annat på ledtider och patientnöjdhet. I Storbritannien hade man till skillnad från Belgien valt att ta stöd av Läkarorganisationen för utformande av rollen –Royal College of Physicians – vilket efter ett visst motstånd verkar ha fallit ut mycket väl.

Under eftermiddagen presenterade Mr.Joop Breuer från ENA – Emergency Nurses Association –  centralorganisationens arbete. Mycket imponerande att se vilken tyngd en så pass stor och väletablerad organisation har och vilka möjligheter det finns när man gör gemensam sak över landsgränser! Bland många andra saker så delar ENA årligen ut stipendier för fortbildning, deltagande vid kongresser med mera för flera miljoner.

Dessvärre missades sista delen om pediatrik på akuten pga dåliga flygförbindelser.

Sammanfattningsvis kan man bara imponeras av det engagemang och driv som finns och vilken utvecklingsanda som genomsyrar akutsjukvården, kanske nu mer än någonsin. Som representant för Sveriges akutsjuksköterskors intresseorganisation kan man med gott samvete sträcka lite extra på sig och konstatera att trots alla våra utmaningar vi står inför idag så ses Sverige genomgående som ett föregångsland och det finns en stor respekt för kompetensnivån hos oss. Här ska man också ha i åtanke att vi endast har ett fåtal motsvarande Nurse practitioners inom akutsjukvården i Sverige och vi står oss ändå bra i jämförelse när det kommer till patientnära omhändertagande.

Daniel Gustafsson

Specialistsjuksköterska Akutsjukvård

Verksamhetsutvecklare akutmottagningen USÖ

Styrelsemedlem SENA

2021 års Akutsjuksköterskedag!

Välkomna till 2021 års Akutsjuksköterskedag! I år bjuder vi våra medlemmar på en digital och förkortad konferens anpassad till världsläget och situationen runt om i landet. Vårt mål är att ge er lite inspiration, andrum och [...]

Rapport från EUSEN-kongress 23-24 maj

I slutet på maj i år arrangerade EuSEN den första årliga kongressen för Europeiska Akutsjuksköterskor med 140 deltagare från 15 länder! SENA var givetvis på plats i Bryssel och representerade vår organisation båda dagarna. V [...]

Om SENA

Riksföreningen för akutsjuksköterskor är en frivillig, politiskt obunden och riksomfattande sammanslutning av sjuksköterskor som är verksamma inom akutsjukvård.

 • Att främja samarbetet mellan sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar och på akutvårds/intags/observationsavdelningar/enheter. 

 • Att främja forskning, utveckling och utbildning avseende sjuksköterkors kompetens med syfte att utveckla vården av akut sjuka och skadade patienter. 

 • Att främja samarbete nationellt och internationellt med andra föreningar och yrkesgrupper. 

 • Att påverka samhällsutveckling genom att verka som remissinstans i frågor gällande akutsjukvård.

Bli medlem!

Om SENA

Riksföreningen för akutsjuksköterskor är en frivillig, politiskt obunden och riksomfattande sammanslutning av sjuksköterskor som är verksamma inom akutsjukvård.

 • Att främja samarbetet mellan sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar och på
  akutvårds/
  intags/observationsavdelningar/enheter. 
 • Att främja forskning, utveckling och utbildning avseende sjuksköterkors kompetens med syfte att utveckla vården av akut sjuka och skadade patienter. 

 • Att främja samarbete nationellt och internationellt med andra föreningar och yrkesgrupper. 

 • Att påverka samhällsutveckling genom att verka som remissinstans i frågor gällande akutsjukvård.

Bli medlem!

Reviderad kompetensbeskrivning

År 2008 tillsatte styrelsen för Riksföreningen för Akutsjuksköterskor en arbetsgrupp för att ta fram en kompetensbeskrivning i syfte att förtydliga akutsjuksköterskans unika kompetens.

Tiderna förändras och akutsjukvården i allra högsta grad. Idag publicerar vi därför en revidering av den gamla kompetensbeskrivningen:
Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot akutsjukvård.

Stort tack till SENAS arbetsgrupp bestående av:
Fanny Airosa, legitimerad sjuksköterska, med.dr, universitets­ sjuksköterska, omvårdnadsansvarig, Funktionsområde Akut  Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset.
Henrik Andersson, legitimerad sjuksköterska, fil.dr, lektor med inriktning mot akutsjukvård, Högskolan i Borås
Anna Ekwall, legitimerad sjuksköterska, docent i omvårdnad, Lunds universitet, Verksamhetsområde Akutsjukvård och intern­ medicin, Skånes universitetssjukhus.
Lena Berg, legitimerad sjuksköterska, omvårdnadsansvarig, Funktionsområde Akut Solna, Karolinska Universitetssjukhuset;
doktorand vid Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet.

Samt SENAs ordförande Anders Widmark, Specialistsjuksköterska akutsjukvård, Fil. Mag, Programledare, Högskoleadjunkt Sophiahemmet Högskola.

Här nedanför kan du ladda ner kompetensbeskrivningen.

Reviderad kompetensbeskrivning

År 2008 tillsatte styrelsen för Riksföreningen för Akutsjuksköterskor en arbetsgrupp för att ta fram en kompetensbeskrivning i syfte att förtydliga akutsjuksköterskans unika kompetens.

Tiderna förändras och akutsjukvården i allra högsta grad. Idag publicerar vi därför en revidering av den gamla kompetensbeskrivningen:
Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot akutsjukvård.

Stort tack till SENAS arbetsgrupp bestående av:

Fanny Airosa, legitimerad sjuksköterska, med.dr, universitets­ sjuksköterska, omvårdnadsansvarig, Funktionsområde Akut  Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset.

Henrik Andersson,
legitimerad sjuksköterska, fil.dr, lektor med inriktning mot akutsjukvård, Högskolan i Borås


Anna Ekwall
, legitimerad sjuksköterska, docent i omvårdnad, Lunds universitet, Verksamhetsområde Akutsjukvård och intern­ medicin, Skånes universitetssjukhus.


Lena Berg,
legitimerad sjuksköterska, omvårdnadsansvarig, Funktionsområde Akut Solna, Karolinska Universitetssjukhuset;

doktorand vid Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet.

Samt SENAs ordförande Anders Widmark, Specialistsjuksköterska akutsjukvård, Fil. Mag, Programledare, Högskoleadjunkt Sophiahemmet Högskola.

Här nedanför kan du ladda ner kompetensbeskrivningen.