Organisation

Riksföreningen för akutsjuksköterskors (SENA) högsta beslutande organ är årsmötet som beslutar om den övergripande verksamheten samt väljer styrelse och andra förtroendevalda.

SENAs organisation bygger på ett aktivt styrelse-engagemang.

Styrelsens sammansättning:

Ordförande, 3 Styrelseledamöter + 2 suppleanter, Kassör

Utöver styrelsen finns följande funktioner i SENA (utan rösträtt i styrelsesammanhang):

Revisor + Revisors suppleant 

Utbildningsrådet: 1 representant 

Vetenskapliga rådet: 1 representant 

Organisation

Riksföreningen för akutsjuksköterskors (SENA) högsta beslutande organ är årsmötet som beslutar om den övergripande verksamheten samt väljer styrelse och andra förtroendevalda.

SENAs organisation bygger på ett aktivt styrelse-engagemang.

Styrelsens sammansättning:

Ordförande, 3 Styrelseledamöter + 2 suppleanter, Kassör

Utöver styrelsen finns följande funktioner i SENA (utan rösträtt i styrelsesammanhang):

Revisor + Revisors suppleant 

Utbildningsrådet: 1 representant 

Vetenskapliga rådet: 1 representant 

Stadgar

Riksföreningen för akutsjuksköterskors (SENA) högsta beslutande organ är årsmötet som beslutar om den övergripande verksamheten samt väljer styrelse och andra förtroendevalda.

SENAs organisation bygger på ett aktivt styrelse-engagemang.

Styrelsens sammansättning:

Ordförande, 3 Styrelseledamöter + 2 suppleanter, Kassör

Utöver styrelsen finns följande funktioner i SENA (utan rösträtt i styrelsesammanhang):

Revisor + Revisors suppleant 

Utbildningsrådet: 1 representant 

Vetenskapliga rådet: 1 representant 

Stadgar

Riksföreningen för akutsjuksköterskors (SENA) högsta beslutande organ är årsmötet som beslutar om den övergripande verksamheten samt väljer styrelse och andra förtroendevalda.

SENAs organisation bygger på ett aktivt styrelse-engagemang.

Styrelsens sammansättning:

Ordförande, 3 Styrelseledamöter + 2 suppleanter, Kassör

Utöver styrelsen finns följande funktioner i SENA (utan rösträtt i styrelsesammanhang):

Revisor + Revisors suppleant 

Utbildningsrådet: 1 representant 

Vetenskapliga rådet: 1 representant