Medlemsanmälan

När du blir medlem i SENA får du möjlighet att påverka sjuksköterskeprofessionens utveckling inom akutsjukvård. Hos oss är alla sjuksköterskor som arbetar inom kontextet akutsjukvård välkomna. Självklart är alla övriga välkomna som vill stödja SENA genom att bli medlem! Medlemskapet är kostnadsfritt tillsvidare. Beslut om medlemsavgifter fattas på årsmötet. Medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening krävs vid ansökan om stipendier.

Historik

Sedan 2000- talet har det i Sverige förts regional diskussion kring sjuksköterskors funktion på akutmottagning och behovet av specialistutbildning. Våren 2007 träffades ett tjugotal verksamhetsrepresentanter och företrädare för Svensk sjuksköterskeförening för att nationellt diskutera detta. Hösten 2007 genomfördes en förnyad träff vilket resulterade i att en interimsstyrelse bildades vars uppdrag var att bilda en riksförening. Föreningsbildandet var en förutsättning för att Svensk sjuksköterskeförening skulle bistå arbetet med en kompetensbeskrivning.

Riksföreningen för Akutsjuksköterskor konstituerades vintern 2008 och det första årsmötet ägde rum på våren 2008 (Stadgar). Riksföreningens huvudsakliga uppgift efter årsmötet 2008 var arbetet med att skapa en kompetensbeskrivning, något som färdigställdes och presenterades i samband med Akutdagarna hösten 2010. Riksföreningen för Akutsjuksköterskor har således utvecklats från regionala nätverk till en riksförening bestående huvudsakligen av personer med mandat från olika akutmottagningar. Detta har varit en styrka men också en svaghet då det påverkat Riksföreningen för Akutsjuksköterskors medlemsrekrytering.

Bli medlem

Vill du vara med och bidra till att utveckla den akutmedicinska vården? Gör en anmälan här! Här fyller du i din uppgifter om du vill bli medlem i Riksföreningen för akutsjuksköterskor.

Personuppgiftsbehandling
Jag godkänner att Riksföreningen för akutsjuksköterskor får behandla mina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Avtal är den lagliga grund för hantering av personuppgifter som du lämnar för att ansöka om medlemskap. De personuppgifter du lämnar används för att administrera ditt medlemskap. Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Medlem
Jag vill bli medlem i Riksföreningen för akutsjuksköterskor

Om du av någon anledning skulle vilja avsluta ditt medlemskap hos SENA så är det bara att skicka ett mail till: info@sena.se

Bifoga namn & epost i mailet så återkommer vi till dig då ärendet är slutfört.

Medlemsanmälan

När du blir medlem i SENA får du möjlighet att påverka sjuksköterskeprofessionens utveckling inom akutsjukvård. Hos oss är alla sjuksköterskor som arbetar inom kontextet akutsjukvård välkomna. Självklart är alla övriga välkomna som vill stödja SENA genom att bli medlem! Medlemskapet är kostnadsfritt tillsvidare. Beslut om medlemsavgifter fattas på årsmötet. Medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening krävs vid ansökan om stipendier.

Historik

Sedan 2000- talet har det i Sverige förts regional diskussion kring sjuksköterskors funktion på akutmottagning och behovet av specialistutbildning. Våren 2007 träffades ett tjugotal verksamhetsrepresentanter och företrädare för Svensk sjuksköterskeförening för att nationellt diskutera detta. Hösten 2007 genomfördes en förnyad träff vilket resulterade i att en interimsstyrelse bildades vars uppdrag var att bilda en riksförening. Föreningsbildandet var en förutsättning för att Svensk sjuksköterskeförening skulle bistå arbetet med en kompetensbeskrivning.

Riksföreningen för Akutsjuksköterskor konstituerades vintern 2008 och det första årsmötet ägde rum på våren 2008 (Stadgar). Riksföreningens huvudsakliga uppgift efter årsmötet 2008 var arbetet med att skapa en kompetensbeskrivning, något som färdigställdes och presenterades i samband med Akutdagarna hösten 2010. Riksföreningen för Akutsjuksköterskor har således utvecklats från regionala nätverk till en riksförening bestående huvudsakligen av personer med mandat från olika akutmottagningar. Detta har varit en styrka men också en svaghet då det påverkat Riksföreningen för Akutsjuksköterskors medlemsrekrytering.

Bli medlem

Vill du vara med och bidra till att utveckla den akutmedicinska vården? Gör en anmälan här! Här fyller du i din uppgifter om du vill bli medlem i Riksföreningen för akutsjuksköterskor.

Personuppgiftsbehandling
Jag godkänner att Riksföreningen för akutsjuksköterskor får behandla mina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Avtal är den lagliga grund för hantering av personuppgifter som du lämnar för att ansöka om medlemskap. De personuppgifter du lämnar används för att administrera ditt medlemskap. Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Medlem
Jag vill bli medlem i Riksföreningen för akutsjuksköterskor