Bild på samtal vid dataterminal

eHälsa

Målet med en nationell e-hälsa är förbättrad hälsa för befolkningen med stöd av digital teknik. Exempel på eHälsotjänster är elektroniska patientjournaler, elektroniska recept och webbportaler såsom 1177.se och Mina vårdkontakter.

E-hälsa ska stödja en personcentrerad vård och sjuksköterskors kunskap och engagemang är betydelsefullt för utvecklingen av e-hälsa inom omvårdnad. Därför har Svensk sjuksköterskeförening tagit fram en Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa 2012.

Strategin riktar sig till sjuksköterskor inom patientnära arbete, arbetsledning, administration, utbildning och forskning. Föreningen kommer under åren 2013-2015 arbeta med att sprida och nyttiggöra Strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa till berörda målgrupper.

Svensk sjuksköterskeförenings aktiviteter

Förutom arbetet med Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa pågår flera andra aktiviteter inom Svensk sjuksköterskeförening:

I samverkan med Sektionen för omvårdnadsinformatik har vi tagit fram en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom hälsoinformatik.

Begreppet e-hälsa fick sin spridning i Sverige år 2010 när Socialdepartementet gav ut ”Nationell eHälsa - strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg”. Ledorden i det fortsatta arbetet med Nationell e-hälsa är införande, användning och nytta.

Kontakt
Elisabeth Strandberg, leg. sjuksköterska, lic. omvårdnad, sakkunnig Svensk sjuksköterskeförenings kansli, elisabeth.strandberg@swenurse.se telefon 08-412 24 34.