Mångkulturellt arbete

Vill du vara med i en arbetsgrupp om mångkulturellt arbete?

Arbetsgrupper

Är du disputerad?

ASTA arbetar med att skapa en förteckning över disputerade inom området astma, allergi och KOL. Lä mer!

Disputerade inom området

- ASTA på Facebook

- Nu finns ASTA som en sluten grupp på Facebook med möjlighet för medlemmarna --att utbyta erfarenheter och dela med sig av tips på intressant inom ämnesområdet!

Allergikonsulenterna

Läs om hur landets allergikonsulenter arbetar!

Allergikonsulenter

ERNA

European respiratory nurses association (ERNA) är ett nätverk för nationella sjuksköterskeorganisationer verksamma inom astma, allergi och KOL området i Europa.

ERNA

Följ oss

Medlem

Bli medlem i ASTA! Mer information finner du här.

Medlemskap

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde. På omvårdnad.se kan du bl.a. ta del av kampanjmaterial som du kan dela vidare.

Besök omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"

Riktlinjer och vårddokument

Vårdprogram, riktlinjer och ASTA:s egna omvårdnadsdokument hittar du här!

Arbetsgrupper