Hem2022-04-07T15:44:46+02:00

SENA

SWEDISH EMERGENCY NURSES ASSOCIATION

SENA

SWEDISH EMERGENCY NURSES ASSOCIATION

Styrelsemöte

oktober 7 @ 09:00 - 17:00

Styrelsemöte fysiskt i Stockholm. Är det någon fråga du [...]

Digital konferens [...]

Styrelsemöte

oktober 7 @ 09:00 - 17:00

Styrelsemöte fysiskt i Stockholm. Är det någon fråga du [...]

Digital konferens [...]

2909, 2022

PDV på akutmottagning

SENA bjuder in till digital PDV-konferens

23 november 2022

Pågående dödligt våld (PDV) har på senare tid aktualiserats efter de attacker som skett runt om i Sverige och övriga världen. Gemensamt för PDV-händelser är att en eller flera gärningspersoner attackerar en plats, exempelvis en skola, ett köpcenter eller allmän plats, med syfte att slumpmässigt skada och döda så många som möjligt. Händelserna är ofta över inom 15 minuter vilket gör att polis och räddningstjänst sällan hinner fram innan dådet är över. De personer som befinner sig på platsen måste därför ofta hantera förloppet själva och händelserna upplevs inte sällan som skrämmande.

I Sverige finns vägledning och handlingsplaner gällande hantering av PDV i publik miljö och flertalet skolor och företag har utformat lokala handlingsplaner, men handlingsplaner och beredskap inom den intrahospitala hälso- och sjukvården verkar saknas. Emergency Nurses Association (ENA) betonar vikten av handlingsplaner, beredskap och att träning är grundläggande för sjukhusens beredskap vid eventuell PDV-händelse (1). Enligt internationella studier har sjukhus en hög andel våld och hot på arbetsplatsen jämfört med andra områden och akutmottagningen står för en tredjedel (2) till hälften (3) av de intrahospitala platserna för attacker med pågående dödligt våld. Akutmottagningen bör även i svensk kontext anses vara en högriskmiljö för eventuell PDV-händelse.

Hur ska sjukvården hantera en situation där mottagande enhet av skadade blir attackerat? SENA ser ett behov av nationell diskussion kring ämnet i syfte att tydliggöra roller och ansvar hos olika aktörer. SENA ser ett stort behov av att framarbeta en handlingsplan för hur en PDV-händelse på akutmottagning bör hanteras. Hur ser det ut i Sveriges olika regioner? Hur ser kapaciteten ut hos landets sjukhus att förebygga eller hantera eventuellt pågående dödligt våld?

Mer information publiceras löpande. Håll utkik i sociala medier och på sena.se

 1. Sanchez L, Young VB, Baker M. Active Shooter Training in the Emergency Department: A Safety Initiative. J Emerg Nurs. 2018 Nov;44(6):598-604. doi: 10.1016/j.jen.2018.07.002. Epub 2018 Aug 27. PMID: 30166117.
 2. Kelen GD, Catlett CL, Kubit JG, Hsieh YH. Hospital-based shootings in the United States: 2000 to 2011. Ann Emerg Med. 2012 Dec;60(6):790-798.e1. doi: 10.1016/j.annemergmed.2012.08.012. Epub 2012 Sep 19. PMID: 22998757.
 3. Wax JR, Cartin A, Craig WY, Pinette MG. U.S. acute care hospital shootings, 2012-2016: A content analysis study. Work. 2019;64(1):77-83. doi: 10.3233/WOR-192970. PMID: 31561404.
1209, 2021

Sjuksköterske-patientratio över 24 timmar på svenska akutmottagningar

Nu finns artikeln som beskriver förhållandet mellan sjuksköterskebemanning och patientantal sett över 24 timmar på svenska akutmottagningar som är genomförd av Maria Amritzer, Åsa Muntlin, Lena Berg och Katarina Göransson.

Antal patienter per sjuksköterska varierade stort mellan olika akutmottagningar och över tid per dygn, från 0,3 till 8,8.

Nursing staff ratio and skill mix in Swedish emergency departments: A national cross-sectional benchmark study.

PDV på akutmottagning

SENA bjuder in till digital PDV-konferens 23 november 2022 Pågående dödligt våld (PDV) har på senare tid aktualiserats efter de attacker som skett runt om i Sverige och övriga världen. Gemensamt för PDV-händelser är att e [...]

Om SENA

Riksföreningen för akutsjuksköterskor är en frivillig, politiskt obunden och riksomfattande sammanslutning av sjuksköterskor som är verksamma inom akutsjukvård.

 • Att främja samarbetet mellan sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar och på akutvårds/intags/observationsavdelningar/enheter. 

 • Att främja forskning, utveckling och utbildning avseende sjuksköterkors kompetens med syfte att utveckla vården av akut sjuka och skadade patienter. 

 • Att främja samarbete nationellt och internationellt med andra föreningar och yrkesgrupper. 

 • Att påverka samhällsutveckling genom att verka som remissinstans i frågor gällande akutsjukvård.

Bli medlem!

Om SENA

Riksföreningen för akutsjuksköterskor är en frivillig, politiskt obunden och riksomfattande sammanslutning av sjuksköterskor som är verksamma inom akutsjukvård.

 • Att främja samarbetet mellan sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar och på
  akutvårds/
  intags/observationsavdelningar/enheter. 
 • Att främja forskning, utveckling och utbildning avseende sjuksköterkors kompetens med syfte att utveckla vården av akut sjuka och skadade patienter. 

 • Att främja samarbete nationellt och internationellt med andra föreningar och yrkesgrupper. 

 • Att påverka samhällsutveckling genom att verka som remissinstans i frågor gällande akutsjukvård.

Bli medlem!

Reviderad kompetensbeskrivning

År 2008 tillsatte styrelsen för Riksföreningen för Akutsjuksköterskor en arbetsgrupp för att ta fram en kompetensbeskrivning i syfte att förtydliga akutsjuksköterskans unika kompetens.

Tiderna förändras och akutsjukvården i allra högsta grad. Idag publicerar vi därför en revidering av den gamla kompetensbeskrivningen:
Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot akutsjukvård.

Stort tack till SENAS arbetsgrupp bestående av:
Fanny Airosa, legitimerad sjuksköterska, med.dr, universitets­ sjuksköterska, omvårdnadsansvarig, Funktionsområde Akut  Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset.
Henrik Andersson, legitimerad sjuksköterska, fil.dr, lektor med inriktning mot akutsjukvård, Högskolan i Borås
Anna Ekwall, legitimerad sjuksköterska, docent i omvårdnad, Lunds universitet, Verksamhetsområde Akutsjukvård och intern­ medicin, Skånes universitetssjukhus.
Lena Berg, legitimerad sjuksköterska, omvårdnadsansvarig, Funktionsområde Akut Solna, Karolinska Universitetssjukhuset;
doktorand vid Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet.

Samt SENAs ordförande Anders Widmark, Specialistsjuksköterska akutsjukvård, Fil. Mag, Programledare, Högskoleadjunkt Sophiahemmet Högskola.

Här nedanför kan du ladda ner kompetensbeskrivningen.

Reviderad kompetensbeskrivning

År 2008 tillsatte styrelsen för Riksföreningen för Akutsjuksköterskor en arbetsgrupp för att ta fram en kompetensbeskrivning i syfte att förtydliga akutsjuksköterskans unika kompetens.

Tiderna förändras och akutsjukvården i allra högsta grad. Idag publicerar vi därför en revidering av den gamla kompetensbeskrivningen:
Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot akutsjukvård.

Stort tack till SENAS arbetsgrupp bestående av:

Fanny Airosa, legitimerad sjuksköterska, med.dr, universitets­ sjuksköterska, omvårdnadsansvarig, Funktionsområde Akut  Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset.

Henrik Andersson,
legitimerad sjuksköterska, fil.dr, lektor med inriktning mot akutsjukvård, Högskolan i Borås


Anna Ekwall
, legitimerad sjuksköterska, docent i omvårdnad, Lunds universitet, Verksamhetsområde Akutsjukvård och intern­ medicin, Skånes universitetssjukhus.


Lena Berg,
legitimerad sjuksköterska, omvårdnadsansvarig, Funktionsområde Akut Solna, Karolinska Universitetssjukhuset;

doktorand vid Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet.

Samt SENAs ordförande Anders Widmark, Specialistsjuksköterska akutsjukvård, Fil. Mag, Programledare, Högskoleadjunkt Sophiahemmet Högskola.

Här nedanför kan du ladda ner kompetensbeskrivningen.